Benefit pre darcov krvi

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou a Prešovský samosprávny kraj ponúkajú darcom krvi, ktorí sú držiteľmi zlatej a diamantovej Janského plakety a držiteľmi Kňazovického medaily na Slovensku ROČNÉ ZÁPISNÉ za 0,1€. Benefit možno využiť po predložení dokladu, ktorý potvrdzuje status mnohonásobného darcu krvi.