Čo všetko vieš o Mikulášovi?

V poslednom mesiaci roka, 6. decembra, slávime sviatok sv. Mikuláša. Svätý Mikuláš je symbol štedrosti a radosti. Je patrónom námorníkov a rybárov. Je ochrancom prievozníkov a hlavne detí.

Narodil sa okolo roku 250 v Patare (dnešné Turecko), v rodine zbožných a bohatých kresťanov. Po smrti rodičov rozdal veľkú časť majetku chudobným a potrebným ľuďom. Bol biskupom v meste Myra (terajšia obec v južnom Turecku). Svätý Mikuláš bol známy svojou štedrosťou a dobrotou. Táto štedrosť a dobrota natoľko oslovila ľudí, že sa dodnes obdarúvajú darčekmi v predvečer sviatku sv. Mikuláša. Uctievanie sv. Mikuláša sa začalo v stredoveku. Úcta k tomuto svätcovi k nám prenikla v 12. – 13. storočí, v čase nemeckej kolonizácie. U nás je zvykom, že v predvečer sviatku chodí Mikuláš s čertom aj s anjelom. Deti v chudobných rodinách dávali čisté čižmičky alebo topánočky do okna a ráno v nich našli odmenu. Bohatšie rodiny navštevoval Mikuláš osobne spolu so sprievodom. O tomto svätcovi existuje veľa legiend. Známa je legenda, keď Mikuláš obdaroval peniazmi (zlatom) tri sestry, ktoré boli chudobné a nemali veno na svadbu. Vďaka tomuto daru sa sestry mohli vydať. Možno aj preto sa stal patrónom šťastného manželstva.

Kvíz o svätom Mikulášovi

Mikulášsky týždeň 2020