ENVIROSOBOTY v Hornozemplínskej knižnici 2.

Ako môžeme znížiť spotrebu mikroténových vreciek a igelitiek? To je téma druhej ENVIROSOBOTY.         ENVIROSOBOTY v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou