Odovzdanie knižnej ceny – 100 rokov verejnej knižnice vo Vranove nad Topľou

Víťazka si dnes (14.3.2023) prevzala cenu: najnovšiu publikáciu o histórii vranovskej knižnice – 100 rokov verejnej knižnice vo Vranove nad Topľou.
Pani Anne Hoľkovej srdečne blahoželáme.