Rómske komunity na území Prešovského samosprávneho kraja

Rómske komunity na území Prešovského samosprávneho kraja Quo vadis, Romale? V súčasnosti je problematika rómskeho etnika veľmi zaujímavá vzhľadom na vysoké zastúpenie rómskeho obyvateľstva hlavne v regióne východného Slovenska a stáva sa vážnou otázkou, ktorú treba riešiť. Rómovia prešli iným historickým vývojom ako ostatné obyvateľstvo. Odlišný spôsob ich života, iný systém, noriem a hodnôt. Odlišnosť v správaní a myslení vyvoláva … Čítať ďalej Rómske komunity na území Prešovského samosprávneho kraja