testovacka

Návštevy : 540 

Za inovatívnym vzdelávaním do knižnice s Ing. Miroslavom Vaterkom

Za inovatívnym vzdelávaním do knižnice s Ing. Miroslavom Vaterkom

Dňa 30. marca 2023 sme privítali v rámci projektu Za inovatívnym vzdelávaním do knižnice, ktorý podporil Úrad vlády SR Ing. Miroslava Vaterku. Žiakom ZŠ Bernolákova predstavil proces laserového gravírovania a CNC frézovania, ako tvorivé a inovatívne trendy práce s čitateľom. Názorne odprezentoval rôznorodosť stromov ich funkcie a dôležitosť pre človeka a život.  

30. marca 2023 - o s
Stretnutie trénerov pamäti

Stretnutie trénerov pamäti

Sekcia SKIP – Knižníci – tréneri pamäte vás po roku opäť pozýva na celoštátne stretnutie pracovníkov knižníc, ktorí pripravujú aktivizačné programy zamerané na prácu s pamäťou ako interaktívnu formu vzdelávania pre rôzne cieľové skupiny. Programy majú základ v spracovaní dát a informácií zo všetkých oblastí ľudského života. Knižnice sú ideálnym…

30. marca 2023 - o s
Tvorivo a inovatívne s Miroslavom Vaterkom

Tvorivo a inovatívne s Miroslavom Vaterkom

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou a Prešovský samosprávny kraj pozývajú na kreatívny workshop práce na gravírovacom stroji a laserovej gravírke – Tvorivo a inovatívne s Miroslavom Vaterkom. Tešíme sa na Vás.  

30. marca 2023 - o s
Pozvánka na besedu s Jánom Pochaničom

Pozvánka na besedu s Jánom Pochaničom

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou a Prešovský samosprávny kraj pozývajú na besedu so spisovateľom Jánom Pochaničom. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.  

29. marca 2023 - o s
Instagram