100 rokov verejnej knižnice vo Vranove nad Topľou

Prezentácia publikácie o histórii knižnice

 

Dejinný príbeh vranovskej knižnice začal písať svoje prvé kapitoly už v polovici 19. storočia, ktorý sme zdokumentovali v knihe, ktorú Vám predstavíme 13. marca 2023 o 9.30 h v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou.

Programom bude sprevádzať herec, moderátor a spevák Juraj Bača.

100 rokov verejnej knižnice vo Vranove nad Topľou je názov prezentujúcej monografie. Publikácia sumarizuje a prináša čitateľom veľa nových a zaujímavých poznatkov a informácií k dejinám knižnice vo Vranove nad Topľou.

Jubilejnú odbornú knihu zostavil Martin Lupčo, ktorý nie je neznámym autorom odborných diel historického, syntetického zamerania, o čom svedčí rad jeho autorských a zostavovateľských prác. Je obdivuhodné, že sa do tvorby diela zapojilo množstvo autorov z vranovskej knižnice i mimo nej.

Podľa slov jedného z recenzentov pána prof. PhDr. Dušana Katuščáka, PhD. zÚstavu bohemistiky a knihovnictví, Filozogficko-přirodovědeckej fakulty v Opavě: „Vranovská knižnica má za sebou úžasnú minulosť. Na jednej strane je jej osud podobný celému radu knižníc, ktoré vznikli po roku 1918 v súvislosti s poprevratovým knižničným zákonom z roku 1919 (zákon č. 430/1919 Sb. o verejných knižniciach obecných, ktorý sa fakticky začal uplatňovať na Slovensku hlavne po roku 1925), na druhej strane však práve táto knižnica zásluhou nadšenia, obetavosti a vytrvalosti jej zriaďovateľov, riaditeľov a zamestnancov patrí mnoho rokov medzi nositeľov trendov a inovácií s vplyvom na mnohé ostatné knižnice na Slovensku.“ Jeho slová dopĺňa aj ďalšia recenzentka doc. Mgr. Marcela Domenová, PhD. z Inštitútu histórie, Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove: „Predložená publikácia sumarizuje a prináša čitateľom veľa nových a zaujímavých poznatkov a informácií k dejinám knižnice a bude tak dôstojným kolektívnym výstupom, ktorým si inštitúcia pripomína svoje zriadenie – jubileum.“

Kniha zachytáva aj aktuálny stav knižnice, pohľad na organizačnú štruktúru, knižničný fond, knižnično-informačné služby,  jednotlivé aktivity. Vidno tak opodstatnenosť inštitúcie a jej dôležité miesto v sídle, ako aj v sieti verejných knižníc na Slovensku.

Jubilejná monografia je dôležitým míľnikom na ceste vranovskej knižnice do ďalšieho storočia na základe poznania a uplatňovania najprogresívnejších trendov. Vzhľadom na podporu a porozumenie okolia knižnice nie je dôvod obávať sa o jej osud.

 

Mgr. Danka Molčanová

riaditeľka Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou