Zoznam obecných knižníc

Knižnice sú pre Európu dôležité. Sú kľúčovými miestami vzdelávania a občianskej angažovanosti, oknami do všetkých druhov kultúry a kultúrneho dedičstva, hnacou silou výskumu a inovácií.  (Manifest knižníc pre Európu)

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou v rámci svojej zriaďovateľskej pôsobnosti plní funkciu koordinačného a metodického centra pre 46 obecných knižníc a jednu mestskú knižnicu.

Pre regionálne knižnice zabezpečujeme:

 • Poradenské a konzultačné služby

Metodické návštevy, odbornú konzultačnú pomoc, praktickú pomoc pri riešení odborných problémov

 • Zber štatistických údajov

Zber, zhromažďovanie a kontrolu štatistických údajov.  Využívanie výsledkov štatistiky knihovníckych činností, ich spracovanie a aplikácia do knihovníckej praxe.

 • Vzdelávanie knihovníkov

Semináre a porady k aktuálnym otázkam knihovníctva, školenia pre knihovníkov, základné školenia pre neprofesionálnych knihovníkov.

 • Putovné súbory

Tvorba aktuálnych knižničných fondov podľa individuálnych požiadaviek regionálnych knihovníkov, odborné spracovanie a distribúcia do obcí minimálne trikrát ročne.

 • Revízie

Aktualizácia a revízia knižničného fondu, spracovanie výsledkov revízie.

 

Najaktívnejšie obecné knižnice:

 • Mestská knižnica Hanušovce nad Topľou

Adresa:                Mestské kultúrne stredisko Mesta Hanušovce nad Topľou

Malý Kaštieľ

Zámocká150/2

094 31 Hanušovce nad Topľou

Knihovníčka:      Bc. Ľubica Tomková

Kontakt:              0917 055 797

Otváracie hodiny:

Pondelok            9.00 – 12.00 13.00 – 15.30

Utorok                 9.00 – 12.00 13.00 – 15.30

Streda                  9.00 – 12.00 13.00 – 15.30

kniznicahanusovce@gmail.com

 

 • Obecná knižnica Babie

Adresa:              Babie 9

094 31 Babie

Knihovníčka:      JUDr. Martina Hliboká

Kontakt:            057/445 23 30

podatelna.obecbabie@gmail.com

 

 • Obecná knižnica Benkovce

Adresa:                Benkovce 22

094 02 Benkovce

Knihovníčka:      Emília Ivanková

Kontakt:              0907 027 270

Otváracie hodiny:

Streda                  14.00 – 16.00

ocubenkovce@watel.sk

 

 • Obecná knižnica Bystré nad Topľou

Adresa:                Poštová 306/8

094 34 Bystré nad Topľou

Knihovníčka:      Antónia Haľková

Kontakt:              0907 606 851

Otváracie hodiny:

Streda                  13.00 – 17.00

Piatok                   13.00 – 17.00

Sobota                 10.00 – 14.00

ocu.bystre@slovanet.sk

 

 • Obecná knižnica Čierne nad Topľou

Adresa:                Čierne nad Topľou 232

094 34 Čierne nad Topľou

Knihovník:          Ivan Černák

Kontakt:              057 488 41 60

Otváracie hodiny:

Štvrtok                 13.00 – 17.00

podatelna@ciernenadtoplou.sk

 

 • Obecná knižnica Dlhé Klčovo

Adresa:                Dlhá 173/84

094 13 Dlhé Klčovo

Knihovníčka:      Mária Grominová

Kontakt:              0915 960 764

Otváracie hodiny:

Streda                  13.00 – 17.00

grominova@dlheklcovo.sk

 

 • Obecná knižnica Malá Domaša

Adresa:                Komunitné centrum 145

094 02 Malá Domaša

Knihovníčka:      Mgr. Kamila Ficeková

Kontakt:              0908 675 527

Otváracie hodiny:

Pondelok            13.00 – 15.00

Utorok                 13.00 – 15.00

Streda                  13.00 – 15.00

Štvrtok                 13.00 – 15.00

Piatok                   13.00 – 15.00

kc.maladomasa@gmail.com

 

 • Obecná knižnica Matiaška

Adresa:                Matiaška 56

094 31 Matiaška

Knihovníčka:      Beáta Lešková

Kontakt:              0911 504 604

0911 504 704

Otváracie hodiny:

Pondelok            7.00 – 15.00

Utorok                 7.00 – 15.00

Streda                  7.00 – 15.00

Štvrtok                 7.00 – 15.00

Piatok                   7.00 – 15.00

Sobota                 po tel. dohode

Nedeľa                po tel. dohode

ou.matiaska@gmail.com

 

 • Obecná knižnica Nižný Hrušov

Adresa:                Námestie Jána Pavla II č. 520

094 22 Nižný Hrušov

Knihovníčka:       Ing. Slávka Boguská

Kontakt:              0905 945 299

Otváracie hodiny:

Piatok                   14.00 – 16.00

ocu.niznyhrusov@slovanet.sk

 

 • Obecná knižnica Rudlov

Adresa:              Rudlov 37

094 35 Rudlov

Knihovníčka:       Mgr. Viera Zálepová

Kontakt:            0574 496337

juraj.vasil@rudlov.dcom.sk

rudlov@rudlov.sk

 

 • Obecná knižnica Sečovská Polianka

Adresa:                Kultúrny dom

Hlavná 559/56

094 14 Sečovská Polianka

Knihovník:          Ľubica Baraniová

Kontakt:              0907 315 180

Otváracie hodiny:

Pondelok            7.30 – 15.30

Utorok                 7.30 – 17.30

Piatok                   7.30 – 15.30

ousp@he.psg.sk

 

 • Obecná knižnica Soľ

Adresa:                Soľ 161

094 35 Soľ

Knihovníčka:      Mgr. Zuzana Kubačková

Kontakt:              0908 205 289

Otváracie hodiny:

Pondelok            13.00 – 17.00

Utorok                 12.00 – 16.00

Štvrtok                 12.00 – 16.00

obecnakniznicasol@gmail.com

 

 • Obecná knižnica Tovarné

Adresa:                Tovarné 4

094 01 Tovarné

Knihovníčka:      Jana Baníková

Kontakt:              0917 817 823

Otváracie hodiny:

Pondelok            14.00 – 15.30

Utorok                 14.00 – 17.00

Piatok                   12.00 – 13.00

ocu.tovarne@mail.t-com.sk