Regionálne publikácie

Regionálne publikácie vydané v roku 2023

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou priebežne počas roka 2023 získavala do regionálneho fondu dokumenty – knihy, noviny a časopisy, ktoré majú regionálnu pôsobnosť. V minulom roku bolo získaných a zaregistrovaných do fondu 10 regionálnych knižničných dokumentov. Sú to tituly späté s regiónom Vranov nad Topľou či už tematicky, alebo osobou autora textovej či obrazovej časti. Ponúkame ich prehľad.

Gymnázium Cyrila Daxnera vo Vranove nad Topľou 1952 – 2022: pamätnica

Dragulová, Zuzana

Gymnázium Cyrila Daxnera vo Vranove nad Topľou 1952 – 2022: pamätnica / Zuzana Dragulová. – 1. vyd.

Vranov nad Topľou: Gymnázium C. Daxnera Vranov nad Topľou, 2023. – 100 s.

Kolektívna monografia o histórii vranovského gymnázia.

História vranovských ulíc IV: Hviezdoslavova ulica, Rod Illéš

Melničák, Cyril

História vranovských ulíc IV: Hviezdoslavova ulica, Rod Illéš / Cyril Melničák. – 1. vyd.

Vranov nad Topľou: Cyril Melničák, 2023. – 297 s. – ISBN 9788057050780

Žalobín a okolie rekreačnej oblasti Domaša

Fečkovičová, Mária

Žalobín a okolie rekreačnej oblasti Domaša / Mária Fečkovičová

Žalobín: 2023. – 61 s. – ISBN 9788081291562

Kniha o obci aj o okolí Rekreačnej oblasti Domaša. Kniha o spomienkach, o ľuďoch, o tom, čo sa v obci udialo, o výhrach i prehrách obyvateľov.

VTkninžica 2022: knihovnícky spravodaj

Molčanová, Danka

VTknižnica 2022: knihovnícky spravodaj / Danka Molčanová. – 1. vyd.

Vranov nad Topľou: Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou, 2022.- 20 s.

ISBN 9788097444822

Knižničný spravodaj vranovskej knižnice

Viera a životné príbehy

Glogovský, Michal

Viera a životné príbehy / Michal Glogovský. – 1. vyd.

Snina: Return, 2023. – 26 s.

Autobiografická próza

Vichodňarske rozpravočki na šmich

Jenčo, Jozef

Vichodňarske rozpravočki na šmich / Jozef Jenčo; ilustr. Lucia Chocholáčková. – 1. vyd.

Kladzany: Kľud na divadlo i film, 2023. – 85 s. – ISBN 9788097319533

Krátke zábavné rozprávky v zemplínskom nárečí. Bonus 7 rozprávok Jožka Jenča s hudbou Maja Jenča na audio CD.

Život s paletou

Čupil, Slavo

Život s paletou: krajina, portrét, figúra, zátišie / Slavo Čupil. – 1. vyd.

[Vranov nad Topľou]: Slavo Čupil, 2023. – 104 s.

Autobiografia umelca obohatená reprodukciami jeho obrazov. Publikácia vydaná pri príležitosti autorovho životného jubilea, sedemdesiatich piatich narodenín.

Osudy zvonov 2: zvony z vysídlených obcí pre výstavbu VD Domaša II

Lakatoš, Michal

Osudy zvonov 2: zvony z vysídlených obcí pre výstavbu VD Domaša II / Michal Lakatoš.

1. vyd.

Kvakovce : Obecný úrad, 2023. – 95 s. – ISBN 9788057048244

Kniha je unikátnym sprievodcom histórie územia, ktoré muselo ustúpiť priehrade vo vranovskom a stropkovskom okrese. Čitateľ tu nájde mnohé exkluzívne informácie a fotografie o zvonoch z vysídlených a zatopených obcí Domaše.

Regionálne publikácie vydané v roku 2022

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou priebežne počas roka 2022 získavala do regionálneho fondu dokumenty – knihy, noviny a časopisy, ktoré majú regionálnu pôsobnosť. V minulom roku bolo získaných a zaregistrovaných do fondu 14  regionálnych knižničných dokumentov. Sú to tituly späté s regiónom Vranov nad Topľou či už tematicky, alebo osobou autora textovej či obrazovej časti. Ponúkame vám ich prehľad.

Plameniaky chodia naopak 

Ľubomíra Jenčová; obálka, ilustrácie: Adrián Jenčo. 1. vyd. Vranov nad Topľou : Ľubomíra Jenčová, 2022. 115 strán.

ISBN 9788057044499.

Chlapček nakreslil tečúci potôčik, motýliky, zelenú trávu, pestrofarebné stromy a širokú lúku, ktorá by, nebyť okrajov papiera, pokračovala donekonečna. A Sar sa zmohla zase iba na bodku. Potom si niečo uvedomila. Spojila všetky bodky dohromady. Pustila pero a nehybne pozerala do neznáma. „Mami, aj ja chcem mať takú presnú ruku ako ty. Taký pekný štvorec by som nenakreslil ani s pravítkom.“ Sar sa vzchopila a pohladila syna po chrbte.

Anjelik Dorotka

 

Mária Rácová. 1. vyd. – 2022.

Zdá sa mi to? Vari áno? Čo sa len v nebi stalo? Anjelik všetkým tak milý, musí spojiť všetky sily, aby rozžiaril celé jasné nebe, pomôcť môže druhým i sebe. Nájde v sebe žiaru všetku?     Čo privedie ho k jeho dietku? Aký koniec píše rozprávočka? Ten, čo začíta sa iste sa ho dočká.

vyprosený a vymodlený

Vyprosený a vymodlený: listy politického väzňa Juraja Hurného z jáchymovského pekla manželke Eliške

Silvia Haladová, Stanislav Labjak. 1. vyd. – Bratislava : Ústav pamäti národa, 2022. – 392 s.

ISBN 9788089335985.

Názov knihy Vyprosený a vymodlený, ktorú vydal r. 2022 Ústav pamäti národa, na prvý pohľad zvádza k úvahe, že ide azda o „vymodlené a vyprosené“ dieťa. V skutočnosti sa za titulkom skrýva vyprosenie a vymodlenie otca rodiny z krutého väzenia. Takmer 400 stranová publikácia má v úvode dve faktograficky vedecky podložené štúdie historikov – Silvie Haladovej Stanislava Labjaka. Jadrom knihy je vyše zachovaných 700 listov väzňa neslávnych Jáchymovských baní a moravského Mírova Juraja Hurného a jeho manželky Elišky Hurnej. Manželia si ich vymieňali počas desiatich rokov väznenia neprávom odsúdeného politického väzňa Juraja Hurného. Je to kniha -dokument, na ktorej má zásluhu spomínaný Ústav pamäti národa. Číta sa nielen s napätím, ako „literatúra“ faktu smutného, ale, žiaľ, reálneho obdobia nášho štátu, ale aj ako svedectvo dozrievania dvoch bytostí – manželov, postihnutých utrpením, odlúčením, sociálnou biedou osamotenej manželky politického väzňa, navyše s malým synčekom. Väzňa, na návštevu ktorého si musela celoročne sporiť peniaze, aby sa odviezla so synom na povolenú návštevu zo Slovenska do Jáchymova.

Kostol sv. Anny a sv. Joachima v Čemernom: z histórie farnosti Vechec

Cyril Melničák, Jozef Matis. – 1. vyd. – Vranov nad Topľou : [Cyril Melničák], 2022. 95 s. – ISBN 9788057042877.

Jestvovanie kostola pred 14. storočím môže preveriť len archeologický výskum. Písomné doklady svedčia o kostole v prvej polovici 14. storočia, podľa súpisu pápežských desiatkov v kostole pôsobil farár Štefan. Patróna kostola sa nepodarilo zistiť.

Rozprávky z lesa 

Oľga Švedová ; ilustr. Ľubica Švedová.

Poprad: Popradská tlačiareň, vydavateľstvo, 2022. – 81 s.

ISBN 9788089613403.

Rozprávky z lesa je veršovaná kniha od skúsenej učiteľky. Rozprávky sú hravé, poučné, pútavo napísané. Ilustrácie vystihujú dej rozprávky. Určite záujmu detského čitateľa. V rozprávkovom lese je lekárničkou aj učiteľkou Lesnej školy Sova Olinka, ktorá dôverne pozná problémy aj radostí zvieratiek. Cez jej rozprávanie sa čitateľ dozvie aj o základných účinkoch liečivých rastlín a úsmevné, zaujímavé príbehy zo života v čarovnom lese a jeho okolí.

vyšný žipov

Vyšný Žipov 1321 – 2021 : 700 rokov od prvej písomnej zmienky o obci Vyžný Žipov

Samuel Bruss. – 1. vyd. – Prešov: Krajské múzeum v Prešove, 2022.

40 s. – ISBN 9788089952168.

Obec Vyšný Žipov sa rozprestiera v severozápadnom výbežku Východoslovenskej nížiny v údolí rieky Tople, pod úpätím Beskydského predhoria v nadmorskej výške 155 m. V chotári obce hraničí Hanušovská pahorkatina s Merníckou pahorkatinou.

20 rokov Farnosti Fatimskej Panny Márie vo Vranove nad Topľou – Čemerné : 2002 – 2022 

Zodp. red.: Marcel Stanko. – 1. vyd.

Vranov nad Topľou-Čemerné : Rímskokatolícka Farnosť Fatimskej Panny Márie Vranov nad Topľou, 2022.- 45 strán.

Všetko začínalo výzvou vytvoriť nové farské spoločenstvo z pôvodnej filiálky, nového Kostola Fatimskej Panny Márie s pastoračným centrom, ako aj sanácie starého Kostola sv. Joachima a sv. Anny. Inými slovami, vytvárať spoločenstvo a prostredie, kde sa budeme snažiť rásť vo vzťahu s Bohom a zároveň budovať priestory, kde to môžeme spolu uskutočňovať.

dejiny rudlova

Dejiny Rudlova

Lucie Gilarová. – Prešov : Universum-EU, 2022.

Vydané pre Obecný úrad v Rudlove. – 289 s. – ISBN 9788089946242.

Dejiny jednotlivých obcí sú dôležitým zdrojom poznania minulosti miesta, odkiaľ pochádzame, alebo v ktorom žijeme. Každý z nás by mal spoznať svoje korene, ktoré predstavujú dôležitú časť našej identity.. Hodnotné dielo k 620. výročiu prvej písomnej zmienky o starobylej zemplínskej obci, ktorá dokumentuje jej históriu, ale aj súčasnosť. Kniha nie je určená len rodákom či terajším obyvateľom Rudlova, ale aj tým, ktorí majú túto obec radi a chceli by sa o nej niečo viac dozvedieť, či sa tu dá usadiť. Predkladané prvé vydanie knihy by malo priniesť nové informácie o vývoji tejto obce.

Kúria v Majerovciach 

Cyril Melničák. – 1.vyd. [Vranov nad Topľou] : Cyril Melničák, 2022. – 54 s. – ISBN 9788057039969.

Táto publikácia vznikla z podnetu zadávateľa rekonštrukčných prác, majiteľa a zároveň prevádzkovateľa majerovského kaštieľa. Po úvodnej všeobecnej časti, ktorá sa zaoberá problematikou pamiatkových objektov a ich rekonštrukcie v ďalších kapitolách dokumentuje samotný priebeh rekonštrukčných prác na tomto pamiatkovom objekte.

Spoveď a životné príbehy 

Michal Glogovský; graf. úpr. a fotogr. Martin Matušák, Anton Kulan. – 1. vyd. – Bratislava : Nadácia Slovakia Christiana, 2022. – 50 s.

Obsahom knihy Spoveď a životné príbehy je 8 rôznych kapitol zo života autora Michala Glogovského. Jednotlivé kapitoly boli vybrané tak, aby zaujali čitateľa. Každá kapitola má svoj životný príbeh, dohromady tvoria ucelený celok života od 0 rokov až po 64 rokov.

Taký obyčajný život: pamäť rodného kraja

Oľga Balážová-Dudášová.

1. vyd. [Oľga Balážová-Dudášová], 2022.- 168 s. – ISBN 9788081291364.

Pred tebou je kniha o živote, aký bol kedysi. Kedysi – a predsa mi to nepripadá až tak dávno. V tejto knihe čerpám zo svojich spomienok i zo spomienok mojich najbližších. Takto chcem načrtnúť obraz života a spoločnosti rokov mojich súčasníkov, rokov nášho detstva, dospievania, rokov študentských, ako i obdobia, keď sme sa predierali, tak ako mnohí pred nami i po nás, neľahkým obdobím vstupu do ozajstného života.

Zrodila sa básnička 

Irena Pauková ; ilustr. Miroslava Pavlinská. – 1. vyd.

[Irena Pauková], 2022. – 70 s. – ISBN 9788057038023.

Počas jednej tmavej noci,

Keď navôkol vládol pokoj,

Privrela oči babička

a zrodila sa básnička.

Najprv jedna, druhá, tretia.

Do ríše zvierat vovedie ťa.

Kniha ponúka 33 básničiek s nádhernými maľovanými ilustráciami na 70 stranách pre deti od 3 rokov. Súčasťou je v závere Slovníček menej používaných slov. Kniha slovenskej poézie vznikla z lásky k zvieratkám a deťom.

100 rokov vranovskej verejnej knižnice (1922 – 2022): bulletin 

Beáta Ocilková. – 1. vyd. – Vranov nad Topľou : Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou, 2022. – 52 s. – ISBN 9788097024598.

Publikácia prináša ucelený pohľad na vývoj tejto kultúrnej ustanovizne vo Vranove nad Topľou od jej najstarších čias až po súčasnosť. Zaujímavý je aj obrazový materiál, ktorý dodáva textu väčšiu autentickosť a vierohodnosť. Cieľom je upriamiť pozornosť čitateľa na význam inštitúcie, v regióne, ktorej aktivity, činnosť a podujatia už dávno presiahli územie jej pôsobiska. Kniha o storočnej histórii vranovskej knižnice. Sumarizuje a prináša veľa nových a zaujímavých poznatkov a informácií k jej dejinám a súčasnosti. Je dôležitým míľnikom na ceste vranovskej knižnice do ďalšieho storočia na základe poznania a uplatňovania najprogresívnejších trendov.

VT knižnica 2022 : knihovnícky spravodaj 

Danka Molčanová, Marianna Majzlíková, Viera Zálepová. – 1. vyd. – Vranov nad Topľou : Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou, 2022. – [20 s.]- ISBN 9788097444822.

Činnosť a aktivity knižnice v roku 2022.

100 rokov verejnej knižnice vo Vranove nad Topľou (1854 – 1922 – 2022)

Martin Lupčo. – 1. vyd. – Vranov nad Topľou: Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou, 2022. 240 s. ISBN 978-80-970245-8-1.

Rozprávky o Dobrej

​Fečkovičová, Mária

Rozprávky o Dobrej / Mária Fečkovičová. – 1. vyd.

Košice-Myslava: TypoPress, 2022. – 55 s.

Jedenásť jednoduchých rozprávok s krátkym príhovorom venovaných deťom, ale aj dospelým o dedine Dobrá, kde sa spomína ako to vtedy naozaj bolo. Obsahuje aj krátku časť pre dospelých pod názvom „Toto nebola rozprávka“.

Regionálne publikácie vydané v roku 2021

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou priebežne počas roka 2021 získavala do regionálneho fondu dokumenty – knihy, noviny a časopisy, ktoré majú regionálnu pôsobnosť. V minulom roku bolo získaných a zaregistrovaných do fondu 7 regionálnych knižničných dokumentov. Sú to tituly späté s regiónom Vranov nad Topľou či už tematicky, alebo osobou autora textovej či obrazovej časti. Ponúkame ich prehľad.

VTknižnica 2020: knihovnícky spravodaj

Molčanová, Danka

VTknižnica 2020: knihovnícky spravodaj / Danka Molčanová. – 1. vyd.

Vranov nad Topľou: Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou, 2021. – 14 s.

ISBN 9788097024574

Spravodaj zo života Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou počas roka 2020.

História vranovských ulíc III: Dobrianskeho ulica, Najstaršie vranovské rody

Melničák, Cyril

História vranovských ulíc III: Dobrianskeho ulica, Najstaršie vranovské rody / Cyril Melničák. – 1. vyd.

[Vranov nad Topľou]: 2021. – 142 s. – ISBN 9788057031086

Dobrá milovaná: spomienky rodákov

Fečkovičová, Mária

Dobrá milovaná: spomienky rodákov / Mária Fečkovičová-Lukáčová. – 1. vyd.

[Mária Fečkovičová-Lukáčová], 2021. – 57 s.

Venované rodákom zaplavených obcí a ich potomkom. Spomienky rodákov o zaplavenej obci Dobrej nad Ondavou.

„Dávam všetko, čo mám“

Krupová, Agáta

„Dávam všetko, čo mám“ / Agáta Krupová. – 1. vyd.

Hanušovce nad Topľou: Rímskokatolícka farnosť, 2021. – 116 s. – ISBN 9788057028390

Venované spomienke na Mgr. Michala Horváta – trvalého diakona z Hanušoviec nad Topľou, pri príležitosti 1. výročia jeho úmrtia.

75 rokov dychovej hudby v regióne Vranov nad Topľou

Gešper, František

75 rokov dychovej hudby v regióne Vranov nad Topľou / František Gešper – Ján Fenčák.

1. vyd. – Vranov nad Topľou: [František Gešper, Ján Fenčák], 2021. Vydané v spolupráci s Maticou slovenskou. – 166 s. – ISBN 9788081282812

Dychová hudba ako žáner je dlhodobou súčasťou hudobnej kultúry na Slovensku. 75 rokov je dlhé obdobie na to, aby sa vymenili generácie hudobníkov, s nimi obsadenie nástrojov, štýl hudby a aj repertoár.

Naprieč časom v živote Jozefa Martičeka

Drozd, Štefan

Naprieč časom v živote Jozefa Martičeka / Štefan Drozd. – 1. vyd.

Vranov nad Topľou: [Jozef Martiček], 2021. – 224 s.

 

Tak sme sa predsa stretli

Kizling, Ján

Tak sme sa predsa stretli  / Ján Kizling. – 1. vyd.

Európska zberateľská činnosť, 2019. – 59 s.

Spomienky absolventa na štúdium.

 

Regionálne publikácie vydané v roku 2020

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou priebežne počas roka 2020 získavala do regionálneho fondu dokumenty – knihy, noviny a časopisy, ktoré majú regionálnu pôsobnosť. V minulom roku bolo získaných a zaregistrovaných do fondu 4 regionálne knižničné dokumenty. Sú to tituly späté s regiónom Vranov nad Topľou či už tematicky, alebo osobou autora textovej či obrazovej časti. Ponúkame ich prehľad.

Lomnica v premenách času: minulosť a prítomnosť mestskej časti Vranova nad Topľou

Lupčo, Martin – Molčan, Pavol

Lomnica v premenách času: minulosť a prítomnosť mestskej časti Vranova nad Topľou / Martin Lupčo, Pavol Molčan. – 1. vyd.

Vranov nad Topľou: Pavol Molčan, 2020. – 136 s. – ISBN 9788057024217

Publikácia o súčasnosti i minulosti mestskej časti Lomnica.

Domaša: rekreačná oblasť Dobrá

Melničák, Cyril

Domaša: rekreačná oblasť Dobrá / Cyril Melničák. – 1. vyd. – [Košice]: 2020. – 75 s.

ISBN 9788057024378

VTknižnica 2019: knihovnícky spravodaj

Molčanová, Danka

VTknižnica 2019: knihovnícky spravodaj / zodp. red. Danka Molčanová; M. Majzlíková,

B. Ocilková. – 1. vyd. – Vranov nad Topľou: Hornozemlínska knižnica vo Vranove nad Topľou, 2020. – [8] s. 21 cm. – ISBN 9788097024567

Knihovícky spravodaj, poskytuje prierez činnosťou knižnice v roku 2019, jej najvýznamnejšie podujatia realizované v rámci podporených projektov.

Vranovský stolný tenis

Hajduk, Anton

Vranovský stolný tenis / Anton Hajduk; Foto: Imrich Makó. – 1. vyd.

Vranov nad Topľou: Printon, 2020. – 144 s.

Regionálne publikácie vydané v roku 2019

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou priebežne počas roka získava do regionálneho fondu dokumenty – knihy, noviny a časopisy, ktoré majú regionálnu pôsobnosť. V minulom roku bolo získaných a zaregistrovaných do fondu 11 regionálnych knižničných dokumentov. Sú to tituly späté s regiónom Vranov nad Topľou či už tematicky, alebo osobou autora textovej či obrazovej časti. Ponúkame vám ich prehľad.

50 ROKOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY VO VRANOVE NAD TOPĽOU

Kopina, Ján – Kuba, Jozef

50 rokov štátnej správy v okrese Vranov nad Topľou : 1968-2018. – 1. vyd. 

Vranov nad Topľou: Printon, 2019. – 86 s. 

 

Okres Vranov nad Topľou oslávil v roku 2018 svoje päťdesiate výročie a pri tejto príležitosti vznikla práve táto publikácia. Predmetom jej záujmu je vznik a vývoj štátnej správy vo vranovskom regióne. Prezentuje jednotlivé udalosti, rozdelené do štyroch úsekov. Konkrétne od roku 1968, v ére socializmu, od novembra 1989 a na prahu 21. storočia. Taktiež opisuje jednotlivé sféry ako starostlivosť o zdravie a sociálna oblasť, vzdelávanie a kultúrno – spoločenský život a šport a telovýchova. Autori venovali poslednú časť Okresnému riaditeľstvu Policajného zboru. Je obohatená  dobovými i súčasnými fotografiami.

(Ne)mysli – spoj srdce a hlavu

Bosák, Róbert

(Ne)mysli – spoj srdce a hlavu.  – 1. vyd.  – Košice: C-PRESS, 2019. – 69 s.  

ISBN 978-80-570-0589-6

 

Róbert Bosák je mladý autor z Vranova nad Topľou. Typickým pre neho je hravý štýl písania. Jednoduchou a otvorenou formou poukazuje na tradičné hodnoty, na ktoré súčasná spoločnosť trochu zabúda. Inšpiráciu pre svoju tvorbu hľadá počas túlania sa prírodou. Debutoval v roku 2016 dzbierkou Srdce prírody. O tri roky neskôr vychádza jeho druhé knižné dieťa, v ktorom hľadá formou krátkych príbehov odpovede na otázky, ako nastoliť vnútornú rovnováhu a nájsť pravdu o sebe. Príbehy prinášajú podobenstvá o princípoch fungovania mysle aj možné riešenia, ako formovať nové myšlienkové vzorce, ktoré budú v súlade s hlasom našej duše.

DOBRANSKÝ BUBENÍK

Fečkovičová­-Lukáčová, Mária

Dobranský bubeník: „Dava še na znamojsc každomu…“ – 1. vyd.  Kvakovce: 2019. – 95 s. 

 

Rodená „dobrančanka“ Mária Fečkovičová–Lukáčová sa veľmi rada vracia v spomienkach do obdobia, keď žila vo svojej rodnej obci. A to aj týmto voľným pokračovaním predošlej knihy Dobrá nad Ondavou, spomienky a vízie. Aj keď mala pocit, že sa už viac nedá napísať, opäť našla množstvo vzácneho materiálu. Publikácia je zbierkou dobových výpovedí rodákov, ako sa kedysi žilo. Spomínajú si na veselé i smutné momenty, na udalosti z každodenného života i výnimočných príležitostí. Toto rozprávanie je doplnené o dobové fotografie, básne Anny Belúchovej-Korodiovej a ilustrácie Emky Sofie Fečkovičovej.

Folklór v okrese Vranov nad Topľou

Folklór v okrese Vranov nad Topľou.

Vranov nad Topľou: Regionálna rozvojová agentúra, 2019.

 

Zo 68 obcí okresu Vranov nad Topľou existuje v 28 obciach dospelý folklórny súbor alebo skupina, čím sa okres radí na popredné miesto v rámci Slovenska. Táto publikácia mapuje takmer všetky z nich. Poskytuje krátky opis, fotografiu a kontaktné údaje. Spracovaní sú aj tvorcovia krojov a a folklórnych artefaktov, Ing. Vladimír Bodnár a Miro a Anka Jenčovci, lebo aj oni patria k zachovávateľom tradícií. Myšlienka vydania publikácie vznikla ako príspevok k naplneniu ideí Akčného plánu rozvoja okresu Vranov nad Topľou.

Vichodňarske rozpravočki 2 na 3

Jenčo, Jožko

Vichodňarske rozpravočki 2 na 3. – Kladzany : Kľud na divadlo i film, 2019. – 72 s.

ISBN 978-80-973195-1-9

 

Dramatik a režisér divadla KĽUD Jožko Jenčo našiel v starej skrini po babičke knižku s najstaršími východniarskymi rozprávkami. Niektoré sa nezmestili do prvej časti a niektoré mali vyjsť v treťom pokračovaní. Preto vznikla verzia 2 na 3. V tej sa nachádzajú rozprávky: Mocno mocni Ďoďo, Bľichi ochotňički, Klaun bordeľar, Ta ti ši čort, ja tvojho aňďela!?. Veľki veľk a malki malk, Kuchar variška, O chlapcoj bez taľentu, Bul rau dzedo z babu, Ďivaďelna bavjačka, Marjenko, Jaňička a lopata, Ostatňa rozpravočka o tim, komu totu knižočku venujem. Aj túto knihu ilustrovala a trefne doplnila Biľana Čurná Roman.

Motivation by innovation

Motivation by innovation – staré veci novým spôsobom.

Vranov nad Topľou: Cirkevná spojená škola, 2019. – 41 s.

 

Cirkevné gymnázium sv. Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou (org. zložka Cirkevnej spojenej školy) si uvedomuje, že sme súčasťou Európy, Európskej únie a európskej identity. Toto tvrdenie verifikuje aj množstvom zrealizovaných projektov. V rámci Kľúčovej akcie 2, zameranej na inováciu vo vyučovaní s dopadom predovšetkým na žiakov, realizovalo gymnázium dva projekty. Prvým je projekt Motivation by Innovation, druhým je Be Allies Not Bullies. Práve prvému spomínanému je venovaná táto publikácia. Konkrétne zachytáva zážitky, pocity a dojmy študentov a učiteľov z jednotlivých ciest, keďže počas trvania tohto projektu bolo naplánovaných päť mobilitných stretnutí, dve nadnárodné v Portugalsku a na koniec u koordinátora projektu v Dánsku.

Miestny spolok Červeného kríža Nová Kelča

Mydlová, Božena

Miestny spolok Červeného kríža Nová Kelča 1955 – 2018. [Nová Kelča]: 2019. – 134 s.

 

Červený kríž je organizácia, ktorá vznikla pred vyše 150 rokmi. Aj v obci Nová Kelča vznikla organizácia, v roku 1955. 46 rokov stála na jej čele Božena Mydlová. Práve ona stojí aj za vydaním publikácie, ktorá mapuje jej históriu, bohatú zbierku aktivít a podujatí a všeobecne svoju záslužnú prácu, ktorú táto inštitúcia vykonala v regióne. Nezabudla spomenúť ani darcov krvi, ktorí zachránili mnoho životov. Kniha obsahuje aj fotodokumentáciu spomínaných činností. V závere si čitatelia môžu prezrieť výber z materiálov, ktoré boli rozdané v rámci prednášok na schôdzach.

Obchodná akadémia Vranov nad Topľou

Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 1969-2019. 2019.

 

Pri príležitosti 50. výročia založenia Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou vznikla publikácia, ktorá obsahuje krátky pohľad do minulosti, približuje prítomnosť a naznačuje koncepciu práce do budúcnosti. Publikácia ponúka aj prehľad súčasných aj bývalých pedagogických a nepedagogických zamestnancov a absolventov v každom školskom roku. Niektorí absolventi sa podelili so svojimi myšlienkami, zážitkami a skúsenosťami.

Telovýchovná jednota Komárany: 70 rokov futbalu v Komáranoch

Ragančík, Bartolomej

70 rokov futbalu v Komáranoch 1948-2018.   Komárany: Obec Komárany, 2019. – 98 s.

ISBN 978-80-570-1171-2   

 

V roku 2018 oslávil futbalový klub Telovýchovnej jednoty Komárany 70. výročie. Táto publikácia približuje uplynulé roky činnosti klubu a vyzdvihuje medzníky rôznych etáp prežitých v ňom. Autor Bartolomej Ragančík čerpal informácie najmä z osobných rozhovorov dosiaľ žijúcich pamätníkov, ktorí vo futbale v danom období pôsobili, spomienok a fotografií, keďže dôveryhodných zdrojov bolo poskromne. Jednotlivé obdobia sú doplnené o výsledné tabuľky. Táto kniha predstavuje bohatý zdroj poznatkov pre všetkých milovníkov futbalu a obzvlášť toho v obci Komárany, ktorý spríjemnil nedeľné odpoludnia všetkým svojim fanúšikom.

Spoznávame okres Vranov nad Topľou “za rohom“

Spoznávame okres Vranov nad Topľou „za rohom“. – Vranov nad Topľou: Regionálna rozvojová agentúra Zemplín, 2019.

 

Publikácia vznikla ako súhrn článkov uverejňovaných vo Vranovských novinkách. Je odpoveďou na otázku, čo vlastne môže náš okres ponúknuť návštevníkom, ale aj čo poznajú a nepoznajú jeho obyvatelia. Predstavuje súbor stavebných kultúrnych pamiatok, múzeí, galérií a prírodných krás. Tento súbor je však neúplný, no bude sa rozširovať a dopĺňať s pomocou čitateľov na stránke www.sprievodcaokresvranov.sk. Myšlienka vydania publikácie vznikla ako príspevok k naplneniu ideí Akčného plánu rozvoja okresu Vranov nad Topľou.

Vitajte vo Vranove nad Topľou

Vitajte vo Vranove nad Topľou.  – Vranov nad Topľou: Mesto Vranov nad Topľou, 2019. –

ISBN 978-80-570-0959-7

 

Názov plne korešponduje s obsahom knihy. Naozaj chce privítať všetkých. Či už svojich dlhoročných občanov, nových obyvateľov ale aj turistov. Na každej strane ponúka fotografie najkrajších kútov mesta z rôznych uhlov pohľadu. Fotografie pochádzajú z fotoarchívu Mesta Vranov nad Topľou, Mestského domu kultúry, Ing. Martina Fazekaša, Mgr. Jozefa Kubu, Viery Kobielskej, Viktora Kobielskeho a Emila Miňa.

Regionálne publikácie vydané v roku 2018

 

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou priebežne počas roka 2018 získavala do regionálneho fondu dokumenty – knihy, noviny a časopisy, ktoré majú regionálnu pôsobnosť. Sú to tituly späté s regiónom Vranov nad Topľou či už tematicky, alebo osobou autora textovej či obrazovej časti. Ponúkame vám ich prehľad. V roku 2018 bolo získaných a zaregistrovaných do fondu 14 regionálnych knižničných dokumentov.

Benkovce v premenách času: k 655. výročiu prvej písomnej zmienky o obci.

Benkovce : Obec Benkovce, 2018.

 

Benkovce vydali už v poradí druhú publikáciu o živote a rozvoji obce. Pri príležitosti 655. výročia existencie chcela obec zhrnúť predovšetkým nové skutočnosti, doteraz neznáme, ktoré sú rozdelené do kapitol o živej histórii, typických priezviskách Benkovčanov, architektúre, školstve, ľudovej kultúre, zvykoch a tradíciách, športe, starých aj nových záľubách obyvateľov, ale aj o výstavbe a rozvoji obce po roku 2008. Posledná kapitola je venovaná zaujímavostiam, ako napríklad Kostol sv. Imricha, Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, Benkovské BIM – BOM, Močarky, splav po Ondave, Prírodná záhrada, najkrajšia obec „s bilyma mostkami“ a príbeh Bači dumal daľej.

Dobrá nad Ondavou

 

FEČKOVIČOVÁ-LUKÁČOVÁ, Mária: Dobrá nad Ondavou: Spomienky a vízie.

Kvakovce: obec Kvakovce, 2018.

 

Aj keď už bolo napísaných množstvo kníh o Dobrej, vždy sa nájdu spomienky obyvateľov tejto zaniknutej obce, o ktorých ešte nikto nepočul. V prvej časti sa nachádzajú príbehy, zážitky a čiastočne aj život počas 2. svetovej vojny, ale aj to, čo sa robí pre dobré a trvalé meno obce teraz. Svojimi prácami do spomínanej časti prispeli Ján Baník, Anna Beluchová-Korodiová a samotná autorka Mária Fečkovičová-Lukáčová. V druhej časti predstavuje starosta obce Kvakovce Mgr. Radovan Kapraľ perspektívu dobrianskej časti priehrady Domaša a vízie a plány podľa samosprávy obce, kde dobrianska časť patrí.

Slovo v čase

 

GÁL, Jaroslav: Slovo v čase.

Vranov nad Topľou : Jaroslav Gál, [2018].

 

PaedDr. Jaroslav Gál je nadaným spisovateľom z okresu Vranov nad Topľou, ktorý nielen píše, ale svojím prednesom aj potešuje poslucháčov v rámci podujatia Ateliér duše v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou. Jeho druhá kniha je zbierkou vlastnej tvorby, ktorá je doplnená o fotografie umeleckých hodín amatérskeho výtvarníka Alexandra Orlíka.

Kniha o obci Nižný Kručov

 

HRIČÁK, Vladimír: Kniha o obci Nižný Kručov 1327-2018.

Nižný Kručov : Obecný úrad Nižný Kručov, 2018.

 

Kniha je voľným pokračovaním publikácie z roku 1997, ktorá zaujímavým spôsobom popisuje hlavne históriu obce. V tomto prípade však zostavovateľ chce zachytiť minulosť, súčasnosť a budúcnosť Nižného Kručova s presvedčením, že len tieto tri časové línie vo vzájomnej kontinuite vytvárajú celok. Najväčšia pozornosť je venovaná súčasnému spoločenskému životu v obci. Potrebné informácie pochádzajú od vtedajšej starostky obce a z obecnej kroniky. Fakty sú doplnené bohatým fotografickým materiálom. Kniha bola vydaná pri príležitosti 691. výročia prvej písomnej zmienky.

Ihnátove Hanušovce 2018

 

Ihnátove Hanušovce 2018: zborník 8. ročníka literárnej súťaže autorov. 

Hanušovce nad Topľou: MsKS mesta Hanušovce nad Topľou, 2018.

 

Ihnátove Hanušovce sú osobitou a zaujímavou literárnou súťažou, keďže v sebe spája nielen autorov všetkých vekových kategórií, ale aj práce rôznych literárnych aj neliterárnych žánrov. Výber tých najlepších prác 8. ročníka, ktoré hodnotila porota v zložení PaedDr. Eva Kollárová a PhDr. Peter Karpinský, PhD., obsahuje práve tento zborník. Práce sú rozdelené do kategórií publicistika, poézia ZŠ, SŠ a dospelí a próza ZŠ, SŠ a dospelí. Hlavná cena Jána Ihnáta bola udelená dielu destinácia (ne)známa Renáty Kuljovskej z Dunajova.

Vichodňarske rozpravočki

 

JENČO, Jožko: Vichodňarske rozpravočki.

Kladzany : Kľud na divadlo i film, 2018.

 

Zbierka 11 veselých a hravých rozprávok z pera Jožka Jenču z divadla KĽUD poteší určite každého detského, ale aj dospelého čitateľa. Sú napísané vo východoslovenskom dialekte. Pre menej znalých tohto dialektu autor ku knihe pripojil aj krátky slovník. Táto prvá časť obsahuje rozprávky: O dobrim obroj, O princeznoj Plačkoj, O princeznoj, co guľala zos očami, O starej mladej, O chobotňici zoz jarku až ribňiku, Zakazanu rozpravku, O šmelim zajacoj, O červenej chustočke Červenej Chustočki, O ďabľikoj, co mal križ (… s križami), Baran, baran, buc! (detektivka), Ta to čom?. Autorkou ilustrácií je Biľana Čurná Roman.

Vranov a okolie na starých pohľadniciach

KIZLING, Ján: Vranov a okolie na starých pohľadniciach.

[Snina] : Európska zberateľská spoločnosť, 2018.

 

Pohľadnica môže byť pre mnohých ľudí len obyčajný pozdrav napríklad z dovolenky, ale pohľadnice môžu mať aj hlbší význam, ako aj tie, ktoré sú zozbierané v tejto knihe. Ponúkajú presný obraz o tom, ako vyzeralo a ako žilo mesto v danom období. Svoje bohatstvo má aj rubová strana, ktorá často odkrýva zaujímavé či kuriózne informácie o dobe, ale aj o pocitoch pisateľa. Odrážajú aj národnostné zloženie obyvateľstva regiónu, keďže sú písané aj v maďarčine, nemčine a češtine. Autor Ján Kizling si plne uvedomoval túto skutočnosť a vydal takúto unikátnu prechádzku mestom a jeho okolím prostredníctvom historických klenotov – pohľadníc.

Vranov a okolie očami zberateľa

KIZLING, Ján: Vranov a okolie očami zberateľa.

[Snina] : Európska zberateľská spoločnosť, 2018.

 

Hlavnou úlohou publikácie je priblížiť širokej verejnosti historický význam zberateľských predmetov so vzťahom k okresu Vranov nad Topľou, ktoré by prispeli k poznávaniu našej minulosti. Každý zberateľský odbor je spracovaný samostatne s krátkou charakteristikou a stručným popisom vyobrazených predmetov, ktoré sa k autorovi dostali v origináloch a iba v jednom prípade ako kópia v elektronickej forme. Jednotlivé opísané odbory sú numizmatika, labológia, filuménia, filatelia, lotéria, peridromofília a vexikológia. Autor nezabudol ani na turistické známky a dokumenty.

Horný Zemplín (Medaily, plakety, reliéfne odznaky)

KIZLING, Ján: Horný Zemplín : medaily, plakety, reliéfne odznaky.

Humenné : Slovenská numizmatická spoločnosť, 2017

 

Hlavnou úlohou publikácie je popularizácia regionálnej numizmatiky medzi širokou verejnosťou. Konkrétne sa venuje okresom regiónu Horný Zemplín. Ide o okresy Humenné, Medzilaborce, Michalovce, Snina, Stropkov a Vranov nad Topľou. Každý numizmatický exemplár má svoju fotografiu a popis, v rámci ktorého je opísaný averz, reverz, priemer, signatúra, materiál a pridaná potrebná poznámka. Pre lepšiu orientáciu v knihe a celkovo v danej téme autor ponúka aj krátky slovník použitých skratiek, ale aj vysvetlenie základných termínov a pojmov. Kniha bola vydaná pri príležitosti osláv 700. výročia od prvej písomnej zmienky miest Humenného a Sniny.

Vy ste soľ zeme

KUBAČKOVÁ, Zuzana: Vy ste soľ zeme : dejiny evanjelického a.v. cirkevného zboru Soľ: 500 rokov reformácie 1517-2017.

[Soľ] : Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Soľ, 2017.

 

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v obci Soli sa môže pochváliť bohatou históriou, ktorá je zhrnutá v tejto kronike, ktorú zostavila súčasná kaplánka Mgr. Zuzana Kubačková. Na takmer 500 stranách sú zozbierané fakty o farnosti, kostoloch, fare, evanjelických školách v Soli a Čaklove, kultúrnych pamiatkach, zvonoch, zborovom dome a oltárnom obraze. Venuje sa aj bežnému životu cirkevného zboru, ale aj podujatiu Zborové dni, hudobnej skupine Prázdny kríž, rodákom z cirkevného zboru v službe cirkvi, zborovým dozorcom a kňazom a kantorom v cirkevnom zbore.

Príbehy dávnych remeselníkov

Príbehy dávnych remeselníkov. Malá Domaša : Obec Malá Domaša, 2018.

Obec Malá Domaša v spolupráci s poľským partnerom Caritas Diecezji Rzeszowkiej – Ośrodek Wyposzynkowo – Rehabilitacyjny w Myczkowcach prezentuje prostredníctvom tejto publikácie výsledky projektu Tradície a remeslá ukryté v dreve – Poľsko-slovenská etnografická cesta. Popisuje remeslá ako košikárstvo, hrnčiarstvo, rezbárstvo, tkáčstvo, kováčstvo, čižmárstvo, garbiarstvo a roľníctvo doplnené o príbehy a ilustrácie spracované žiakmi základných škôl v Hencovciach, Nižnom Hrabovci, Sedliskách, Ondavských Matiašovciach, Slovenskej Kajni, Tovarnom, Žalobíne a členmi komunitného centra v Malej Domaši.

Šport Vranov nad Topľou

Šport Vranov nad Topľou. Vranov nad Topľou : Mesto Vranov nad Topľou, 2018.

Šport v meste Vranov nad Topľou má svoje nezastupiteľné miesto, čo potvrdzuje aj táto kniha. Jeho reprezentanti zožali úspechy na celoslovenskej aj medzinárodnej úrovni. Mesto má svojich zástupcov vo futbale, volejbale, stolnom tenise, boxe, atletike, džude, karate, hokeji, hádzanej, hokejbale, tenise, šachu, kulturistike, turistike, kynológii, športovom rybolove, psích záprahoch, jazdectve, krasokorčuľovaní, tanečnom športe, pretláčaní rúk, biliarde, airsofte, otužovaní, automobilových pretekoch, splavovaní, street workoute a nordic walkingu. Športovci môžu  využiť množstvo športovo-oddychových areálov na území mesta a predviesť sa na mnohých podujatiach pod záštitou mesta.

Poľovníctvo v regióne Vranov nad Topľou

SZANYI, Jozef: Poľovníctvo v regióne Vranov nad Topľou.  Vranov nad Topľou : Okresná organizácia SPZ Vranov nad Topľou, 2017.

 

Históriu poľovníctva v regióne opísali už dve monografie, a to v rokoch 1998 a 2002. Tie však boli vydané len pre vnútornú potrebu a nie sú veľmi známe. Preto opäť vznikla potreba vyplniť ďalšiu časovú medzeru a priniesť nové fakty v rámci poľovníctva v okrese. Kniha je spojením dejinných udalostí s prezentáciou všetkých poľovníckych činností a tiež aj katalógu trofejí. Najlepšie trofeje zveri v katalógu sú aj fotograficky prezentované. Autor MVDr. Jozef Szanyi zozbieral všetky dostupné údaje a materiály, ale aj osobné poznatky zo svojho bohatého života spätého s prírodou a poľovníctvom.

60. výročie Základnej školy Soľ

60. výročie Základnej školy Soľ. Soľ : Základná škola Soľ, 2018.

 

Školský rok 2017/2018 bol pre Základnú školu Soľ už šesťdesiatym. Vychovala a vyformovala mnoho svojich žiakov, z ktorých sa niektorí podelili o svoje spomienky a zážitky, ale aj o to, kde sú dnes. Určite aj oni privítali takéto zhrnutie bohatej histórie školy, súčasného stavu a autentických fotografií. Súčasnosť je prezentovaná cez predstavenie zamestnancov, profilu školy, školského klubu detí, projektov a charitatívnych akcií. Každý úspešný reprezentant sa môže nájsť v prehľade úspechov školy.