Dotácie a podpora

Projekty rok 2022

Multifunkčné  centrum 4.0
Granty EHP a Nórska
597 894
594 519
Poézia – dotyk – príťažlivosť
Fond na podporu umenia
5 495
1 780
Vranovské knihodni
Fond na podporu umenia
4 825
3 340
Čítačka s písačkou
Fond na podporu umenia
3 880
3 900
MrKni
Fond na podporu umenia
4 185
2 290
Dživeš?/Žiješ?
Fond na podporu kultúry národnostných menšín
3289
3166
Ćhavale, genaha!/ Poď, budeme čítať
Fond na podporu kultúry národnostných menšín
1500
1500
Na ceste do budúcnosti, poučme sa z minulosti
PSK
3994
3994
Nové knihy v knižnici
PSK
10 000
10 000
S láskou ku knihám
Fond na podporu umenia
27 800
16 000
Modernizácia a zvýšenie kvality služieb HK vo Vranove nad Topľou
MK SR

MIRRI SR

201 696
201 696
Pomôžme ľuďom s postihnutím, aby ich pamäť nestarla príliš rýchlo
MK SR
7 560
3500
Chránená dielňa
ÚPSVaR
3 892
3 892
Cesta na trh práce 3
ÚPSVaR
5 116
5 116

 

Projekty rok 2021

Vranovské knihodni
Fond na podporu umenia
3 995
2 780
Inovatívne trendy zo zahraničných knižníc
Erasmus+
13 592
 13 592
Čítačka s písačkou
Fond na podporu umenia
6 580
5 670
Pomôžme ľuďom s postihnutím, aby ich pamäť nestarla príliš rýchlo
MK SR
3 500
3 151
LiFe Vranov
PSK
4 270
4 270
Nové knihy – nové dobrodružstvo
Fond na podporu umenia
26 000
11 200
Trénujme pamäť spoločne
PSK
3 910
3 910
Vianočné variácie
PSK
1 300
1 300
EKO knižnica
PSK
1 500
1 500
Vesmír – hviezdy – hviezdičky (detský letný čitateľský tábor)
PSK
1 500
1 500
Úspešne na trhu práce
ÚPSVaR
7 500
7 500
Nákup knižničného fondu 
PSK
10 000
10 000

 

Projekty rok 2020
Por. číslo Názov projektu FPU, MK SR, ÚPSVaR, Erasmus+, Iné Požadovaná suma projektu

v eurách

Poznámka:

podporený

nepodporený

1. Ekotéka FPU 3000 nepodporený
2. Generácia X-Y-Z FPU 2500 nepodporený
3. Piráti z Hornozemplínskej knižnice FPU 3210 podporený
4. Vzdelanie – otvorená myseľ FPU 8210 nepodporený
5. Funny English FPU 2710 nepodporený
6. Čítačka s písačkou FPU 5083 podporený
7. Vranovské knihodni FPU 3070 podporený
8. Nový dizajn – príťažlivé miesto pre čitateľov II. FPU 19 958  podaný
9. Pomôžme ľuďom s postihnutím, aby ich pamäť nestarla príliš rýchlo MK SR  

 

3000

 nepodporený
10. Nech nás knihy spájajú FPU 20 000 podporený
11. Piatky pre matky MK SR 3000  nepodporený
12. Kultúrne poukazy MK SR 1000 podporený
13. Inovatívne trendy zo zahraničných knižníc  ERASMUS+ 5625 podporený
14. Spája nás minulosť a prítomnosť MK SR 3500  nepodporený
15. Edukatívne-tvorivo-spolu FPU 4550  nepodporený
16. Multikultúrne centrum 4.0 Granty EHP a Nórska 597 894 podaný

Spolu    686 310 €

 

Rok 2019

LiFe Vranov

Pridelená suma 2700,00 €

Zámerom projektu bola podpora čítania u všetkých vekových kategórií pre obyvateľov mesta Vranova nad Topľou a jeho regiónu. Prostredníctvom projektu sme chceli urobiť reštart čítania v našom meste. Aby deti, mladí, starší mali opäť v ruke knihu nie mobil.

Týmto projektom sme chceli podporiť a priviesť deti, mládež a dospelých čitateľov k čítaniu kvalitnej a hodnotnej literatúry. Poukázať na aspekt čítania. Len ten kto číta, je vzdelaný.

 

Čítačka s písačkou

Pridelená suma 3500,00 €

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou v uplynulých rokoch organizovala projekt na podporu čítania Čítačka s písačkou. Vďaka úspechu, ktorý zaznamenal vo vranovskom regióne, máme záujem realizovať ho aj v nasledujúcom roku. Hlavným zámerom projektu bolo rozvoj čitateľskej gramotnosti, zvýšenie záujmu o knihy, zlepšenie jazykových zručností a prejavu. Určený bol pre deti a mládež vranovského regiónu. Počas roka sme pre ne zrealizovali vzdelávacie, výchovné a zážitkové aktivity.

Hlavným cieľom projektu bolo vytvoriť pozitívne prostredie s možnosťou hravo a zmysluplne tráviť voľný čas. Cieľom bolo viesť deti a mládež k vlastnej tvorbe a odbúrať strach z jej prezentovania. Na realizáciu aktivít sme pozvali spisovateľov, ilustrátorov a odborníkov z daných oblastí.

 

Vranovské knihodni

Pridelená suma 2000,00 €

Hlavným zámerom projektu bolo navodiť tému čítania a kníh v našom meste. Prioritným zámerom projektu bolo budovanie vzťahu obyvateľov mesta k čítaniu a skvalitňovaniu ich kultúrneho života. Projektom chceme nadviazať na niekoľkoročnú tradíciu tohto projektu. Chceme realizovať literárne stretnutia so spisovateľmi, ilustrátormi a inými osobnosťami kultúrno-spoločenského života, prezentáciu diel regionálnych autorov, ktorí sa tak dostanú do povedomia verejnosti. Prostredníctvom týchto stretnutí chceme podporiť čítanie u detí, mládeže, ale aj širokej verejnosti. Zaujať a ponúknuť možnosť zmysluplne využiť voľný čas. Projekt VRANOVSKÉ KNIHODNI, ktorý realizovala Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou, zaujal širokú verejnosť hodnotnými podujatiami a stal sa tak súčasťou kultúrneho života obyvateľov Vranova a jeho regiónu. Organizáciou týchto podujatí máme možnosť formovať u detí a mládeže pozitívny vzťah k literatúre i slovenskému jazyku. Môžeme ich motivovať a povzbudzovať k aktívnemu intelektuálnemu a kultúrnemu životu. V rámci projektu sme pokračovali v realizácii ilustračnej súťaže pre deti a mládež s názvom Komiksiáda alebo komiksom k čítaniu. Ktorá už nadobudla nadregionálny charakter.

 

Indiánske leto s knihou

Pridelená suma 2000,00 €

Vranov nad Topľou je malé mestečko na východe Slovenska. Počas leta nie je veľa podnetov pre deti a mládež. Preto sme sa rozhodli pripraviť denný letný tábor pre deti z Vranova a regiónu. Na deti čakalo veľa zaujímavých hier, tvorivých činností. Známi slovenskí apačovia (spisovatelia) rozprávali príbehy a rozprávky zo života Indiánov.

Zábava, fantázia, dobrodružstvo, túžba po víťazstve, ale predovšetkým krásne príbehy, ktoré pohladia srdce i dušu…To všetko čakalo deti v  dennom tábore: Indiánske leto s knihou.

 

www.knižnicavranov.sk

Pridelená suma 2500,00 €

Zámerom projektu je vytvorenie novej WEB STRÁNKY.

Cieľom bolo vytvoriť stránku, ktorá by mala hodnoty kvalitného webu: Vyhľadávačom dobre hodnotený zdrojový kód, Užívateľsky prívetivá administrácia, Maximálny dôraz na užívateľskú prívetivosť webu. Grafika ktorá sa páči. Veľmi nízke šance napadnutia webu hackermi. Skvelý pomer cena/výkon.
Technické vybavenie nepostačuje súčasným štandardom, Je preto nevyhnutné postupne sa prispôsobovať novým TRENDOM, on-line prostrediu.

Webová stránka je absolútnym základom online komunikácie s našimi čitateľmi. Ako náš web pôsobí na zákazníka, ako rýchlo a pohodlne mu poskytne informácie, ktoré hľadá. Toto rozhoduje o tom, či sa na danú stránku vráti alebo nie.  Prostredníctvom stránky chceme budovať značku knižnice, budovať jej dobré meno aj online stránka ju charakterizuje.

Web stránka by mala byť komfortná a ľahko nájdi teľná. Návštevník webu by sa mal na stránkach ľahko zorientovať a nájsť informácie, o ktoré ma záujem. Samozrejme v neposlednom rade by sa naši zákazníci alebo čitatelia mali na náš web pravidelne vracať. Keďže webová stránka na rozdiel od človeka nepotrebuje oddych, spánok ani pracovné pauzy, informácie o spoločnosti, jej produktoch alebo ponúkaných službách dokáže poskytovať nepretržite. Výhodou je, že všetky informácie môžeme kedykoľvek aktualizovať a vykonané zmeny sa prejavia okamžite. To pri tlačených letákoch a inej propagácii nedosiahneme.

 

Za poznatkami i zážitkami s novou knihou

Pridelená suma 14000,00 €

Čítanie kníh podporuje takmer všetky oblasti myslenia. Ľudia, ktorí čítajú, majú vyššiu inteligenciu a všeobecné vedomosti než tí, ktorí nečítajú. Jednou z dôležitých výhod čítania kníh je pozitívny efekt, ktorý má na naše myslenie. Problémom dnešných ľudí je, že sa nevedia správne vyjadrovať, majú malú slovnú zásobu, nie sú kreatívni, lebo málo čítajú.

Projektom Za poznatkami i zážitkami s novou knihou sa chceli zamerať na mládež, ako špeciálnu cieľovú skupinu, ktorá číta málo a ktorú by sme nákupom literatúry, ktorá ju zaujíma radi pritiahli k čítaniu. Sústredili sa na nákup beletrie, bestsellerov, nonsensovej, fantasy, mystery a dobrodružnej literatúry, zábavnej a motivačnej literatúry smerujúcej k tvorivosti a kreativite, ale i na náučnú literatúru k štúdiu a moderné 3D encyklopédie.

Každou novou, zaujímavou a „atraktívnou knihou“ chceme podporovať čítanie, čítanie s porozumením, budovať čitateľské návyky a rozvíjať čitateľskú gramotnosť u mladých ľudí. Systematickým sledovaním knižno-predajného trhu, podrobnou selekciou a vhodným výberom budeme môcť pokračovať v budovaní kvalitného a pestrého knižničného fondu, ktorý priláka. Našim cieľom je komplexne dopĺňať a aktualizovať celý knižničný fond. Kultúrnym prínosom je, že čitateľsky obohatí práve tú generáciu, ktorá to potrebuje najviac a zároveň zvýši kultúrnu a čitateľskú úroveň v našom meste.

 

Nový dizajn – príťažlivé miesto pre čitateľov

Pridelená suma 15000,00 €

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou sídli od roku 1986 v prenajatých priestoroch Mestského domu kultúry na druhom poschodí. Vybavenie knižnice je značne opotrebované, nevhodné až nebezpečné. V minulom roku mala Hornozemplínska knižnica vďaka projektu možnosť obnoviť svoj interiér o nové regály, ktoré poskytli čitateľom estetické a príjemne prostredie na Oddelení pre deti a mládež. Je dôležité pokračovať vo výmene nových regálov na Oddelení pre dospelých čitateľov, ktoré sú už nevhodné, tým dokončiť premenu knižnice na príjemné prostredie. Keďže sme už časť regálov zakúpili, budeme sa snažiť ďalšie regály zabezpečiť v rovnakom dizajne. Samozrejme od kvalitného originálneho výrobcu na knižničný nábytok.

Hlavným zámerom projektu bol nákup knihovníckych regálov. Zámerom projektu bolo poskytovať čitateľom všetok knižničný fond umiestnený a uložený vo vyhovujúcich, estetických a bezpečných knižničných regáloch, aby bol ľahko dostupný čitateľom aj znevýhodneným používateľom knižnice. Išlo nám o zvýšenie komfortu pre čitateľov knižnice.

 

Rok 2018

Čítačka s písačkou

Pridelená suma 5000,00 €

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou v uplynulých rokoch organizovala projekt na podporu čítania Čítačka s písačkou. Vďaka úspechu, ktorý zaznamenal vo vranovskom regióne, máme záujem realizovať ho aj v nasledujúcom roku. Hlavným zámerom projektu je rozvoj čitateľskej gramotnosti, zvýšenie záujmu o knihy, zlepšenie jazykových zručností a prejavu. Určený je pre deti a mládež vranovského regiónu. Počas roka pre ne zrealizujeme vzdelávacie, výchovné a zážitkové aktivity. Oslovíme ZŠ vranovského regiónu, aby sa zapojili do literárno-výtvarnej súťaže. Novinkou projektu budú tvorivé stretnutia so spisovateľkou pre deti a mládež Gabrielou Futovou. Počas letných štvrtkov pripravíme zážitkové čítania a tvorivé dielne. Hlavným cieľom projektu je vytvoriť pozitívne prostredie s možnosťou hravo a zmysluplne tráviť voľný čas. Cieľom je viesť deti a mládež k vlastnej tvorbe a odbúrať strach z jej prezentovania. Na realizáciu aktivít chceme pozvať spisovateľov, ilustrátorov a odborníkov z daných oblastí. Deťom a mládeži vytvoríme podmienky pre rozvoj literárnej a výtvarnej tvorivosti, podporu fantázie a zdokonaľovanie komunikačných schopností.

 

Vranovské knihodni

Pridelená suma 3100,00 €

Projekt VRANOVSKÉ KNIHODNI, ktorý realizovala Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou, zaujal širokú verejnosť hodnotnými podujatiami a stal sa tak súčasťou kultúrneho života obyvateľov Vranova a jeho regiónu. Prioritným zámerom projektu je budovanie vzťahu obyvateľov mesta k čítaniu a skvalitňovaniu ich kultúrneho života.
Cieľom projektu v roku 2018 ostáva aj naďalej realizácia literárnych stretnutí so spisovateľmi, ilustrátormi a inými osobnosťami kultúrno-spoločenského života, prezentácia diel regionálnych autorov, ktorí sa tak dostanú do povedomia verejnosti. Prostredníctvom týchto stretnutí chceme podporiť čítanie u detí, mládeže, ale aj širokej verejnosti. Zaujať a ponúknuť možnosť zmysluplne využiť voľný čas. Organizáciou týchto podujatí máme možnosť formovať u detí a mládeže pozitívny vzťah k literatúre i slovenskému jazyku. Môžeme ich motivovať a povzbudzovať k aktívnemu intelektuálnemu a kultúrnemu životu. Primárnou cieľovou skupinou projektu sú preto deti a mládež, u ktorých je potrebné v najväčšej miere vzbudiť záujem o čítanie.

V rámci projektu by sme chceli pokračovať v realizácii ilustračnej súťaže pre deti a mládež s názvom Komiksiáda alebo komiksom k čítaniu. Novinkou súťaže bude výstava víťazných prác v priestoroch knižnice.

 

Komunitná knižnica

Pridelená suma 11000,00 €

Projekt KOMUNITNÁ KNIŽNICA realizujeme od roku 2008. Zámerom projektu je realizácia komunitných aktivít v praxi a realizácia celoslovenského odborného seminára s medzinárodnou účasťou. Cieľom projektu je predstaviť komunitné aktivity ktoré knižnice realizujú. čiastkovým cieľom je zmapovať komunitné aktivity verejných knižníc v jednotlivých krajoch a komunitné aktivity v iných typoch knižníc. Dlhodobým trendom verejných knižníc je, že sú kultúrnymi, vzdelávacími a komunitnými centrami miest a obcí Nosnou témou komuntinej knižnice 2018 je KOMUNINÁ KNIŽNICA PRE RODINU. V rámci jednotlivých workshopov v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou ako príklad dobrej praxe zrealizujem workshopy pre používateľov a knihovníkov so zameraním na Vzdelávanie, čítanie, kreativitu, príjemné miesto. Cieľovou skupinou sú návštevníci Hornozemplínskej knižnice, riaditelia knižníc, knihovníci, ktorí realizujú komunitné aktivity, alebo ich plánujú v blízkej budúcnosti realizovať, partneri, ktorí sa zapájajú do komunitných aktivít, študenti knižnično-informačných štúdií.

 

Od nás pre vás, vždy nové a dobré knihy!

Pridelená suma 7000,00 €

Zámerom predkladaného projektu „Od nás pre vás, vždy nové a dobré knihy!“ je zakúpiť knihy, ktoré zodpovedajú záujmu všetkých vekových kategórií obyvateľov. Prostredníctvom nákupu kníh chceme ponúkať čitateľom našej knižnice kvalitnú literatúru, ktorá ich poučí aj pobaví a ktorá celkovo uspokojí ich čitateľské potreby a požiadavky. Náročnosť našich čitateľov na potrebu nových a „dobrých titulov“, nás nabáda k pravidelnému nakupovaniu a dopĺňaniu fondu knižnice stále aktuálnymi titulmi z knižnej ponuky. Iba systematické dopĺňanie vedie k spokojnosti čitateľa.

Cieľom projektu je prostredníctvom nových kníh jednak uspokojovať informačné potreby stálych čitateľov a zároveň kvalitou knižničného fondu a súvislosťou s miestnymi potrebami pritiahnuť do knižnice nových čitateľov. Systematickým sledovaním knižného trhu, selekciou knižnej ponuky a nákupom kvalitnej literatúry rozšírime počet sprístupňovaných exemplárov kníh pre širší okruh registrovaných i potenciálnych čitateľov.

[/spb_text_block] [/spb_tab] [spb_tab title=“2017″ icon=““ id=“2017″] [spb_text_block animation=“none“ animation_delay=“0″ simplified_controls=“yes“ custom_css_percentage=“no“ padding_vertical=“0″ padding_horizontal=“0″ margin_vertical=“0″ border_size=“0″ border_styling_global=“default“ width=“1/1″ el_position=“first last“]

Čítačka s písačkou

Pridelená suma 2400,00 €

Čítačka s písačkou v Hornozemplínskej knižnici je projekt pre deti a mládež vranovského regiónu, ktorého zámerom je rozvoj čitateľskej gramotnosti prostredníctvom čítania, zvýšenie záujmu o knihy, zlepšenie jazykových zručností, prejavu a voľnočasových aktivít. Zrealizujeme hodnotné vzdelávacie a výchovné aktivity pre deti a mládež, najmä počas letných štvrtkov zážitkové aktivity, čítania, či tvorivé dielne na podporu tvorivosti literárnych, výtvarných a prezentačných zručností. Hlavným cieľom projektu je vytvorenie pozitívneho prostredia, kde budú môcť účelne, hravo a zmysluplne tráviť leto. Cieľom je viesť deti k vlastnej literárnej a výtvarnej tvorbe, prehlbovať záujem o kvalitnú literatúru, o slovenský jazyk, o prezentáciu svojej tvorby, či rétorický prejav. Súčasťou projektových aktivít bude aj spolupráca so školami v meste a v regióne, propagácia čítania a výstava súťažných výtvarných prác. Deti a mládež vranovského regiónu tak majú veľkú šancu na stretnutie s odborníkmi, spisovateľmi, ilustrátormi. Na skvalitnenie tohto projektu si na realizáciu aktivít chceme pozvať odborníkov z daných oblastí.

Hlavnú časť projektu budeme realizovať počas letných prázdnin, keď sú deti doma a nemajú školské povinnosti . Dáme im priestor, čas a budeme ich správnou cestou motivovať k čítaniu a tvorbe výtvarného diela či literárneho textu.

 

 

Projekt VRANOVSKÉ KNIHODNI

Pridelená suma 1500,00 €

Projekt VRANOVSKÉ KNIHODNI, ktorý realizuje Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou sa stal v posledných rokoch neodmysliteľnou súčasťou Vranova a jeho regiónu. Hlavným zámerom projektu je skvalitniť a obohatiť kultúrny život obyvateľov mesta, regiónu, ale aj okolitých regiónov a budovať vzťah obyvateľov k čítaniu. Je dôležité, aby sa mládež, dospelí a široká verejnosť vranovského regiónu a okolitých regiónov stretli s osobnosťami kultúrno-spoločenského života, spisovateľmi, ilustrátormi, významnými regionálnymi osobnosťami . Hlavným cieľom projektu je uskutočniť stretnutia so spisovateľmi na podporu čítania a formovať pozitívny vzťah detí a mládeže k slovenskému jazyku. Cieľom projektu sú literárne stretnutia spojené s autorským čítaním, aby boli ľudia povzbudzovaní k aktívnemu intelektuálnemu a kultúrnemu životu. Ide o osvedčený spôsob práce s deťmi a mládežou, ktorý formuje kultúrne povedomie verejnosti. V rámci projektu zrealizujeme súťaž pre mládež Komiksiáda, alebo komiksom k čítaniu. Primárnou cieľovou skupinou sú deti a mládež vranovského regiónu, u ktorých potrebujeme vzbudiť najväčší záujem o čítanie. Sekundárnou cieľovou skupinou sú pedagógovia, dospelí a seniori, ktorí čítajú a
radi by sa stretli s osobnosťami z literárnej a umeleckej oblasti. Terciárnou skupinou projektu sú návštevníci Hornozemplínskej knižnice a široká verejnosť vranovského regiónu.

 

Kvalitné a dobré knihy pre čitateľov

Pridelená suma 6000,00 €

Hlavným cieľom projektu „Kvalitné a dobré knihy pre čitateľov“ je nákup a dopĺňanie knižničného fondu Hornozemplínskej knižnice o širokú škálu žánrov aktuálnej literatúry z rôznych oblastí. Cieľovou skupinou, ktorej je literatúra určená sú deti, mládež a dospelí obyvatelia vranovského regiónu aj širšieho okolia.

Zámerom projektu je uspokojovanie čitateľských potrieb používateľov knižnice, čo sa odrazí v náraste počtu čitateľov, vo vyššej obratovosti fondu a zvýšenej návštevnosti knižnice. Kvalitný knižničný fond vzbudí väčší záujem ľudí o čítanie kníh, lebo kvalitný knižničný fond rovná sa spokojný a verný čitateľ.

 

Hravo v knižnici

Pridelená suma 2000,00 €

Smernica IFLA pre služby hovorí, že deti všetkých vekových kategórií by mali vnímať knižnicu ako otvorené pozývajúce, atraktívne, podnetné a bezpečné miesto na návštevu. Knižničné služby pre deti by sa mali poskytovať v priestoroch, ktoré sú ľahko rozpoznateľné, teda mal by tam byť špeciálny nábytok, dekorácie a farby. Hlavným zámerom projektu je poskytnúť detským návštevníkom otvorený prístup ku všetkým zdrojom a médiám a zároveň vytvoriť priestor pre kreatívne programy vo voľnom čase. Cieľom projektu je skvalitniť interiérové vybavenie oddelenia pre deti a mládež tak, aby sa stalo miestom, kde deti budú prichádzať radi, nielen čítať knihy ale aj tráviť svoj voľný čas. Myslíme si, že deti sú hodnotnou „investíciou“ a je veľmi dôležité v akom prostredí rozvíjajú svoju funkčnú, vizuálnu, digitálnu a mediálnu gramotnosť. Cieľom projektu je vytvoriť pre detských návštevníkov knižnice Lego kútik vybavený Lego nábytkom, kde budú čítať, vzdelávať sa a realizovať kreatívne programy. Pri hre s legom okamžite funguje u detí spätná väzba: OKO, MOZOG, RUKA. Prostredníctvom hry sa zmocňuje sveta dospelých, približuje sa mu. Hra s Legom rozvíja kompetencie dieťaťa. Interiér oddelenia pre deti a mládež v štýle Lega bude nielen skvalitnením prostredia ale zároveň tvorivým prostredím. ČO POVIEM – ZABUDNEM, ČO POČUJEM – ZABUDNEM, ČO POSTAVÍM – TO MI OSTANE, Cieľovou skupinou sú deti a mládež Vranovského regiónu.

[/spb_text_block] [/spb_tab] [spb_tab title=“2016″ icon=““ id=“2016″] [spb_text_block animation=“none“ animation_delay=“0″ simplified_controls=“yes“ custom_css_percentage=“no“ padding_vertical=“0″ padding_horizontal=“0″ margin_vertical=“0″ border_size=“0″ border_styling_global=“default“ width=“1/1″ el_position=“first last“]

Kniha – brána k novým poznatkom

Pridelená podpora 7500,00 €

Hlavným cieľom projektu „Kniha – brána k novým poznatkom“ je nákup a dopĺňanie knižničného fondu Hornozemplínskej knižnice o širokú škálu žánrov aktuálnej literatúry z rôznych oblastí. Cieľovou skupinou sú deti, mládež, dospelí a seniori – obyvatelia vranovského regiónu. Zámerom projektu je uspokojovanie potrieb našich používateľov, obyvateľov vranovského regiónu, ktorí vďaka širokej škále titulov budú radi navštevovať knižnicu a využívať naše služby. Získavaním nových titulov z aktuálnej knižnej produkcie budeme pravidelne podporovať ich čitateľské záujmy a osobnostný rozvoj každého čitateľa knižnice. Kvalitný knižničný fond vzbudí väčší záujem obyvateľov mesta a regiónu o čítanie kníh a kvalitný knižničný fond rovná sa tiež spokojný a verný čitateľ.

 

Vranovské knihodni

Pridelená suma 2900,00 €

Hlavným zámerom projektu Vranovské KNIHODNI 2016 je skvalitniť a obohatiť kultúrny život obyvateľov mesta, regiónu, ale aj okolitých regiónov a budovať vzťah obyvateľov k čítaniu. Je dôležité, aby sa mládež, dospelí a široká verejnosť vranovského regiónu a okolitých regiónov stretli s osobnosťami kultúrno-spoločenského života, ako napr. spisovatelia, regionálne osobnosti a pod.

Projektovými aktivitami bude organizovanie literárnych workshopov, besied, súťaží, stretnutí so spisovateľmi, ilustrátormi kníh, ktoré smerujú na podporu čítania, prežívania a pochopenia literárneho textu.

Hlavným cieľom projektu je uskutočniť zaujímavé stretnutia so spisovateľmi na podporu čítania a formovania pozitívneho vzťahu detí a mládeže k slovenskému jazyku. Cieľom projektu sú literárne stretnutia spojené s autorským čítaním, aby boli obyvatelia vranovského regiónu povzbudzovaní k aktívnemu intelektuálnemu a kultúrnemu životu. Ide o osvedčený sedemročný projekt, ktorý formuje kultúrne povedomie verejnosti.

V rámci projektu zrealizujeme súťaž pre mládež Komiksiáda alebo komiksom k čítaniu.
Primárnou cieľovou skupinou je mládež ich pedagógovia vranovského regiónu a obyvatelia mesta, u ktorých potrebujeme vzbudiť ten najväčší záujem o čítanie. Sekundárnou cieľovou skupinou sú dospelí a seniori, ktorí čítajú a radi by sa stretli s osobnosťami z literárnej a umeleckej oblasti. Pod terciárnou skupinou máme namysli širokú verejnosť vranovského regiónu.

 

Čítačka s písačkou

Pridelená suma  2400,00 €

Čítačka s písačkou alebo Miniškola letnej tvorivosti je projekt pre deti a mládež vranovského regiónu, ktorého zámerom je rozvoj čitateľskej gramotnosti prostredníctvom čítania, zvýšenia záujmu o knihy. Zámerom je zlepšenie jazykových zručností a jazykového prejavu, zrealizovať hodnotné vzdelávacie a výchovné aktivity pre deti a mládež, najmä stretnutia so spisovateľmi a výtvarníkmi a zážitkové čítania, počas letných prázdnin. Hlavným cieľom projektu je zrealizovať pre deti a mládež MIniškolu letnej tvorivosti a tým vzbudiť u nich záujem o čítanie literárneho textu a následne jeho tvorenie. Cieľom je viesť deti k vlastnej literárnej a výtvarnej tvorbe, prehlbovať záujem o kvalitnú literatúru, o slovenský jazyk . Dôležitou súčasťou projektových aktivít bude spolupráca so školami v meste a v regióne, propagácia čítania, a výstava súťažných výtvarných prác. Deti z vranovského regiónu nemajú veľkú šancu na stretnutie s odborníkom, spisovateľom, ilustrátorom. Preto na skvalitnenie tohto projektu si na realizáciu aktivít chceme pozvať odborníkov z danej oblasti, G. Futovú, Ľ. Paľa, A. Verešpejovú, M. Regitka, I. Breřinovú, M. Križalkovičovú, V. Juríčkovou a ďalších. V neposlednom rade ba mala spoločnosť mať záujem na tom, ako deti trávia svoj voľný čas. Práve preto budeme projekt realizovať počas letných prázdnin, keď sú deti doma a nemajú školské povinnosti ani iné aktivity. Dáme im priestor, čas a budeme ich správnou cestou motivovať k čítaniu a tvorbe literárneho textu.

 

Komunitná knižnica

Pridelená suma 3900,00 €

Zámery a ciele projektu: Zámerom projektu je skvalitniť a rozšíriť komunitné aktivity knižníc na Slovensku.
Hlavným cieľom projektu je rozvoj spolupráce komunitných knihovníkov a posilnenie aktivít, ktoré knižnice v tejto oblasti realizujú.
Čiastkové ciele:
1. Prezentovanie komunitných aktivít verejných knižníc, ktoré sú organizované na Slovensku a v ČR, so zameraním na sociálne znevýhodnenie v knižniciach
2. Organizovanie odborných aktivít, ktoré podporia spoluprácu a rozvoj komunity.
3. Propagácia knižníc a ich aktivít, ktoré prispievajú k rozvoju komunity, v ktorých knižnice fungujú.
Hlavné projektové aktivity:
– Organizácia celoslovenského odborného seminára
– Príprava a realizácia workshopov
Cieľové skupiny:
Primárna – knihovníci verejných knižníc, ktorí rozvíjajú komunitné aktivity.
Sekundárna – knihovníci, ktorí chcú získať informácie o tejto oblasti, aby sa jej v budúcnosti mohli venovať
Terciárna – používatelia knižníc, ktorým sú určené komunitné aktivity.

 

Vzdelávajme používateľov v online svete

Pridelená suma 3200,00 €

Zámerom projektu je skvalitnenie služieb pre používateľov Hornozemplínskej knižnice.
Súčasný trh je presýtený informáciami a používatelia sa nevedia zorientovať. Hornozemplínska knižnica ako jediná svojho druhu v tomto regióne plní nezastupiteľnú úlohu navigátora a strediska, ktoré je adekvátna tieto informácie zhromažďovať, triediť a selektovať pre používateľov. Zvyšovanie nárokov našich používateľov na rýchle a kvalitné informácie nás núti splniť základné kritéria, a to technické vybavenie. PC pre používateľov, ktorý momentálne knižnica poskytuje používateľom na jednom z troch oddelení knižnice je značne opotrebovaný a nespĺňa požiadavky doby. Cieľom projektu je umožniť používateľom rýchle získanie nových informácii a rozšíriť tak poskytovanie odborných služieb knižnice. Tieto služby chceme poskytovať na troch oddeleniach. Zakúpením počítača a multifunkčného zariadenia na oddelenie pre dospelých, pre mládež a oddelenie špeciálnych služieb zabezpečíme rovnaký prístup pre všetkých.  Hornozemplínska knižnica má 4500 používateľov.
Hlavnou cieľovou skupinou projektu sú deti, študenti stredných a vysokých škôl. Sekundárnu skupinu tvoria pedagógovia a odborníci z jednotlivých vedných odborov. Terciárnu skupinu tvoria ostatní používatelia knižnice.