O regióne Vranov nad Topľou

Región Vranov Nad Topľou

Je okresom v Prešovskom kraji na Slovensku. Má rozlohu 769,47 km², žije tu 80 692 obyvateľov a priemerná hustota zaľudnenia je 105 obyvateľov na km². Správne sídlo okresu je mesto Vranov nad Topľou. Najviac obyvateľov sa sústreďuje vo východnej časti okresu. V okresnom meste žije tretina obyvateľov okresu.

Okres Vranov nad Topľou sa rozkladá vo východnej časti východného Slovenska, v severozápadnom výbežku Východoslovenskej nížiny. Okres Vranov nad Topľou susedí s týmito okresmi: na západe s okresmi Košice-okolie a Prešov, na severe so Svidníckym a Stropkovským okresom, na východe s okresmi Humenné a Michalovce a na juhu s Trebišovským okresom.

Územie okresu sa nachádza sčasti vo Východoslovenskej nížine a sčasti v Karpatoch, kde zasahuje do Ondavskej vrchoviny, Beskydského predhoria a Slanských vrchov.

Približne zo severu na juh na východe územia okresu preteká Ondava a na západe Topľa, ktorá sa do nej vlieva za hranicou okresu. Na severe okresu sú na Ondave vybudované vodné diela Veľká a Malá Domaša. Maloplošné chránené územia zastupuje 5 prírodných pamiatok: Petkovský potok, Skaly pod Pariakovou, Zapikan, Zárez Stravného potoka a Žipovské mŕtve rameno, 2 národné prírodné rezervácie: Hermanovské skaly, Hlinianska jelšina, Zámutovská jelšina, Zámutovské skaly, a nakoniec 3 chránené areály: Medzianske skalky, Radvanovské skalky a Štefanovská borina.

Najvýznamnejšími priemyselnými odvetviami v okrese je drevársky, textilný a priemysel stavebných hmôt. Na vodnej nádrži Veľká Domaša je hydroelektráreň. Okres má priaznivé podmienky na výrobu poľnohospodárskych produktov.  Pre domácich, ale aj zahraničných turistov je najvýznamnejšou lokalitou rekreačné stredisko pri vodnej nádrži Veľká Domaša. Najnavštevovanejšie kultúrnohistorické pamiatky sú hrad Čičva, renesančný kaštieľ v Hanušovciach nad Topľou s vlastivedným múzeom a archeoparkom, vzácne drevené kostoly v obciach Kučín, Nižný Hrušova a Soľ.

Vo Vranove nad Topľou sú viaceré sakrálne stavby, najvzácnejšou je Bazilika Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou. Väčšina územia súčasného okresu Vranov nad Topľou patrila od 13. stor. do roku 1848 do Zemplínskej stolice, neskôr až do roku 1922 do Zemplínskej župy. Iba dnešných 9 obcí na západe bolo súčasťou Šarišskej stolice, neskôr Šarišskej župy.

 

 

Obce okresu Vranov Nad Topľou

https://www.e-obce.sk/okres/vranov_nad_toplou.html

Články o regióne

Knižnica ponúka na vyhľadávanie regionálnych informácií databázu www.kis3g.sk, ktoré sama vytvára.

  • Databáza dokumentuje spoločenské, politické, hospodárske, kultúrne a športové dianie v okrese Vranov nad Topľou.
  • Obsahuje bibliografické záznamy o článkoch, štúdiách publikovaných v novinách a časopisoch vychádzajúcich v regióne i celoštátne, ako aj o vydaných publikáciách s regionálnou tématikou