100 ROKOV ZÁKONA O VEREJNÝCH KNIŽNICIACH

Konferencia 100 ROKOV ZÁKONA O VEREJNÝCH KNIŽNICIACH: Minulosť – súčasnosť – budúcnosť verejných knižníc

Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s Knižnicou P. O. Hviezdoslava v Prešove a Krajskou pobočkou Spolku slovenských knihovníkov a knižníc pri príležitosti 100. výročia prijatia prvého zákona o verejných knižniciach dňa 11. decembra 2019 pripravil odbornú konferenciu pod názvom 100 ROKOV ZÁKONA O KNIŽNICIACH venovanú minulosti, súčasnosti a budúcnosti verejných knižníc.

Konferencia sa uskutočnila v priestoroch veľkej zasadačky Úradu Prešovského samosprávneho kraja na Námestí mieru 2, v Prešove.
Konferenciu otvoril a účastníkov privítal predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský, ktorý prevzal nad ňou záštitu a bol jej čestným hosťom. Zástupcovia Slovenskej národnej knižnice v Martine, p. Z. Prachárová a Spolku slovenských knihovníkov a knižníc p. H. Mlejová, predniesli na konferencii úvodné príhovory.
S odbornými príspevkami z knižničnej minulosti, súčasnosti, ale aj o víziách do budúcnosti, na konferencii vystúpili knihovníci a odborníci.