3D tlač v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou

3D tlač je technológia, o ktorej sa dnes veľmi veľa hovorí. Používajú ju lekári, vedci i dizajnéri.

Odteraz si vďaka knižnici môžete 3D tlač vyskúšať aj vy! 

Od roku 2017 je  3D tlačiareň v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou na oddelení špeciálnych služieb. Stačí, ak máte platný čitateľský preukaz a môžete si vytlačiť drobné predmety (figúrky, záložky, prívesky), ktoré máme na našej karte, alebo ak sa s tlačou dostatočne oboznámite a dokážete vytvoriť vlastné modely, je to ideálny priestor pre vašu kreativitu.

Radi by sme poskytli priestor kreatívnym ľuďom bez rozdielu veku! Počítajte s tým, že tlač si vyžaduje čas a preto by bolo dobré, aby ste s tým pri návšteve knižnice a práci s 3D tlačiarňou počítali. Čas tlače závisí od veľkosti predmetu, ktorý si dáte vytlačiť. Radi by sme dali priestor vašej kreativite a privítali vás klube Fablabiku, kde sa stretávajú priaznivci, ktorí sa budú pravidelne stretávať, vzdelávať,  vymieňať si skúsenosti, aj navrhovať nové  modely pre 3D tlačiareň.

V rámci pomoci iným organizáciám sme na 3D tlačiarni vytlačili ochranné štíty, aby sme pomohli minimalizovať riziko nákazy v tejto mimoriadnej situácii.