Adventný čas

Advent

Čo sa skrýva za týmto slovom?


Má pôvod v latinskom slove „adventus“, čo znamená príchod alebo očakávanie príchodu. Pre kresťanov je to čas čakania a prípravy na príchod Mesiáša, na narodenie Božieho Syna Ježiša Krista v Betleheme.

Adventné obdobie sa začína štyri nedele pred Vianocami. Jeho začiatok je pohyblivý, a to podľa toho, na ktorý deň v týždni pripadne 25. december Narodenie Pána, Prvý sviatok vianočný. Môže to byť ktorýkoľvek deň od 27. novembra do 3. decembra. V tomto roku je prvá adventná nedeľa

29. novembra, keď sa páli prvá svieca.

Ako vznikol advent a prečo je na Slovensku magický? | Aktuality.sk

Symbolom adventného obdobia je adventný veniec so štyrmi sviecami – tie sa
postupne zapaľujú počas štyroch adventných nedieľ. Už od starých čias to boli dni naplnené tichou radosťou. Preto sa na Katarínu robili posledné bály a zábavy. Skončili sa muziky a bujaré vystrájanie. Ľudská myseľ sa potrebuje stíšiť, aby si človek lepšie uvedomil, aký veľký dar, uložený v betlehemských jasličkách, dostáva.

Adventným obdobím sa začína cirkevný rok.


Farebný advent?

         Každá nedeľa v období adventu má svoj špecifický liturgický význam. Prvá nabáda na
bedlivosť, druhá je v znamení pokánia a tretia sa nesie v znamení radosti. Hoci pre advent je
typická fialová farba, tretiu adventnú nedeľu, ktorá sa nazýva Gaudete, ju nahrádza veselšia
ružová.  Štvrtá adventná nedeľa hovorí o udalostiach bezprostredne pred narodením Ježiša. 

          Pôvodný adventný veniec bol drevený s 24 sviečkami – 19 tenšími, ktoré predstavovali všedné dni, a 4 hrubšími sviečkami, ktoré symbolizovali štyri adventné nedele. Johann Henrich Wichern vyrobil veniec na základe neustálych otázok opustených detí, koľko dní ešte zostáva do
Vianoc. Deti si ho ozdobili voňavými vetvičkami ihličnanov a farebnými stuhami a Johann
zapálil prvú sviecu. Zhotovuje sa z vetvičiek jedličky, smreka alebo vavrína. Zelená farba znamená „nádej“ a jeho kruhovitý tvar symbolizuje „večnosť“.


Pripravili sme si pre Vás aj pracovné listy, ktoré si môžete vytlačiť a vypracovať.

PDF verzia : 1. Adventná nedeľa   2. Adventná nedeľa  

3. Adventná nedeľa   4. Adventná nedeľa