Ako funguje internetová sieť?

V súčasnosti prežívame „internetovú dobu“ a zvlášť študenti, ktorí väčšinu svojho času trávia za počítačmi. Dnes si mnohí nevieme predstaviť život bez internetu a počítačov. Ale ako vlastne funguje taká internetová sieť v bežnom živote IT technika? To sa práve dnes 26.4.2021 dozvedeli študenti SOŠ Drevárskej (odbor Mechanik počítačových sietí) pod vedením pána Ing. Matúša Zálepu (IT developer), ktorý študentom priblížil nielen históriu, základné informačné pramene, ale aj bežný život IT technika. Ďakujeme pani učiteľke Mgr. Viere Demčákovej za spoluprácu a veríme, že študenti počas besedy načerpali množstvo zaujímavých a užitočných informácií pre svoj osobný rozvoj v oblasti informatiky.

Loading