Aktivity a podujatia

Články
Medzinárodný mesiac školských knižníc
17. septembra 2020 - o s

  9. ročník celoslovenského projektu pre stredné školy: Záložka do knihy spája stredné školy: Osobnosti a diela slovenskej dramatickej tvorby a …

Články
Komiksiáda alebo komiksom k čítaniu
11. septembra 2020 - o s

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou a Prešovský samosprávny kraj vrámci projektu VRANOVSKÉ KNIHODNI vyhlásujú tradičnú celoslovenskú súťaž o najlepšiu…

Články
Knižnično-informačný systém
10. septembra 2020 - o s

Milí čitatelia, nový knižnično-informačný systém je spustený. Na prihlásenie do online katalógu použite vaše číslo preukazu a heslo v tvare…

Články
Ateliér duše
9. septembra 2020 - o s

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou už tradične v jeseni realizuje pre dospelých čitateľov nesúťažnú prehliadku vlastnej tvorby a prednesu…

Články
Grant z programu Erasmus+  
8. septembra 2020 - o s

    Aj v roku 2020 sme boli úspešní pri podávaní  žiadosti o grant z programu Erasmus+ POSKYTNUTIE GRANTU na:  …

Články
Oznam
31. augusta 2020 - o s

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou oznamuje, že z dôvodu prechodu na nový knižnično – informačný systém nebude  prístupná pre…

Články
Poznáš vranovský región a okolie?
14. júla 2020 - o s

Leto je čas oddychu a dovoleniek. V tomto dovolenkovom čase mnohí z nás navštívia rôzne zaujímavé miesta na Slovensku. Aj…

Články
Letné štvrtky 2020
13. júla 2020 - o s

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou aj tento rok organizuje počas letných prázdnin cyklické podujatie pod názvom Letné štvrtky, ktoré…

Články
Dotazník
1. júla 2020 - o s

Vážení čitatelia, s cieľom skvalitnenia služieb našej knižnice Vás prosíme o spoluprácu pri vyplnení dotazníka zameraného na zistenie Vašich požiadaviek,…

Články
Oznam
25. júna 2020 - o s

Vážení čitatelia, oznamujeme Vám, že Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou bude dňa 29. a 30. júna 2020 (pondelok a utorok)…