Almere – mnoho nových možností

„Nová knižnica – De Nieuwe Bibliotheek v Almere je knižnica so sociálno-kultúrnym zámerom a pevným poslaním. Je pre nás veľkou inšpiráciou.

Program Erasmus+ podporuje v rámci vzdelávania dospelých všetky formy odborného vzdelávania dospelých, či už formálneho, alebo neformálneho charakteru. Keďže ponúka aj možnosti vzdelávacej mobility pre zamestnancov organizácií, tak pracovníci Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou navštívili modernú knižnicu De Nieuwe Bibliotheek v Almere v Holandsku.

Dni v mesiaci február 2023 strávené v Almere boli pre nás veľmi príjemnou a inšpiratívnou skúsenosťou. Prečo? Lebo, ako sme zistili, táto knižnica so svojimi tromi pobočkami je pre obyvateľov 200-tisícového mesta skutočnou obývačkou mesta a miestom, ktoré poteší srdce každého. Ak hľadáte príjemné miesto, kde by ste sa mohli teraz v zime zohriať, stretnúť sa s ľuďmi, študovať, pracovať, zahrať si hru alebo vypiť šálku kávy či čaju, v tejto knižnici ste vždy vítaní! A nielen to, je aj miestom pre celoživotné vzdelávanie a rozvoj. Organizuje vzdelávacie a zábavné (aj online) aktivity pre malých aj veľkých. Od face to face čítania po prednášky, od divadla pre mládež po workshopy či premietania rôznych filmov, každý týždeň vo vlastnom Het Nieuwe Filmhuis kine. (Aj my sme si vybrali – francúzsky dramatický film L´innocent (Innocent)). Súčasťou knižnice sú aj čitateľské kluby a zábavné čítania v skupine pre lepšie porozumenie holandskému jazyku. Knižnica ponúka tiež tisíce e-kníh a zvukových kníh pre tablety, smartfóny, e-čítačky a prístup k viac ako 4 000 novinám a časopisom v 60 jazykoch. Každý rok ju navštívi približne 1,2 milióna návštevníkov a má približne 65 000 členov. S približne 150 zamestnancami a s pomocou približne 75 dobrovoľníkov ponúka každý deň rôzne služby svojim návštevníkom.

Funguje tiež ako tkz. informačný bod pre všetkých, ktorí majú nezodpovedané otázky, týkajúce sa holandského jazyka, digitálnych technológií, daňových a sociálnych vecí alebo zdravia. Odpovede môžu nájsť vo workshopoch a kurzoch priamo v knižnici. Počas vymedzených hodín radi pomôžu aj informační pracovníci knižnice odkazom na správnu organizáciu.

Na pracovnom stretnutí s Nynke Stoffers, communicatieadviseur (komunikačnou poradkyňou knižnice) a Aniou ter Haar, ktorá pomáha ľuďom riešiť digitálne problémy, poskytuje kurzy Click and Tap, Digisterker a je súčasťou tímu digitálnej podpory, sme dostali kvalitný výklad o fungovaní a činnosti tejto knižnice a jej pobočiek. Prezreli sme kompletne celú knižnicu a vymenili sme si skúsenosti. Zistili sme, že mnohé osvedčené vzdelávacie postupy pri práci s dospelými čitateľmi a návštevníkmi máme spoločné.  A o tých nových ešte nepreradíme viac, lebo ich plánujeme aplikovať u nás vo Vranove nad Topľou. Táto návšteva a cesta za vzdelávaním a poznaním nám priniesla veľa nápadov a tipov, ktoré plánujeme využiť.