Angličtina hrou s letnou školou

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0 pripravila Letnú školu anglického jazyka pre I. stupeň ZŠ.

Vzdelávanie sa realizuje v mesiaci júl. Začiatok kurzu bol 4. 7. 2022 o 10.00 hod., následne sa uskutočnilo ďalšie stretnutie v stredu 6. 7. 2022 a v piatok 8. 7. 2022 v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0, ďalšie stretnutia v rámci Letnej školy anglického jazyka budú:

  • 11. 07. 2022 (pondelok) o 10.00 h
  • 13. 07. 2022 (streda) o 10.00 h
  • 15. 07. 2022 (piatok) o 10.00 h.

Lektorkou letnej školy anglického jazyka je Mgr. Alena Demčáková, ktorá hravou formou učí deti anglický jazyk, pretože aj zábava a hry dokážu deti veľa naučiť. A sme v polovici Letnej školy. Týždeň ubehol ako voda a Letná škola anglického jazyka je už vo svojej polovici, čo znamená, že sa blížime k jej koncu. Detí a mládeže pribúda, čomu sa veľmi tešíme a úspech pripisujeme skvelej lektorke Mgr. Alene Demčákovej, ktorá deti motivuje a pozitívnym prístupom ich vedie k vzdelanosti anglického jazyka. Piatok 8 júl 2022 sa niesol v znamení dopravy a dopravných prostriedkov. V úvode prebehla krátka rozcvička na zahratie a zopakovanie vedomostí z minulých hodín, následne sa deti s lektorkou presunuli k novému učivu – doprava. Konverzáciou, ale aj písaným slovom sa učili deti nové slová, ktoré boli pre nich zaujímavé a veľmi poučné.

Srdečne Vás pozývame na Letnú školu anglického jazyka na ďalšie stretnutie už 8. júla 2022 o 10.00h. Príďte si vychutnať leto plné aktivít, ktoré hravou formou výučby anglického jazyka nestratí z mysle slovnú zásobu v cudzom jazyku.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.