Ateliér duše 2021

Ateliér duše 2021
27. septembra 2021 kniznica

Návštevy : 1,123 

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou už tradične v jeseni realizuje pre dospelých čitateľov nesúťažnú prehliadku vlastnej tvorby a prednesu poézie a prózy pod názvom Ateliér duše.

Tento jubilejný 10 ročník sa uskutoční v piatok 1. októbra 2021 o 14.00 hod. Príležitosť predniesť ukážky vlastných literárnych prác, verše či úryvky próz obľúbených autorov má každý, kto má rád tento žáner umenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instagram