Ateliér duše 2022

Ateliér duše 2022
4. októbra 2022 kniznica

Mesiac október nám každoročne pripomína, že prišiel čas poďakovať sa našim seniorom. Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou, Prešovský samosprávny kraj a OZ Korálky pri príležitosti mesiaca úcty k starším (3.10.2022) naším seniorom pripravili kultúrno-spoločenský program, kde mladé študentky, svojimi básňami pohladili dušu nejedného seniora. O úsmev na tvárach sa postarali deti z Detského folklórneho súboru Lipovček pod vedením p. M. Jenča. Zároveň v Ateliéri duše predniesli svoju tvorbu aj regionálni autori, ktorí svojim slovom a spevom spríjemnili komornú atmosféru. Seniorom prajeme pevné zdravie, úsmev na tvári a radosť zo života.

 

 

 

 

 

Instagram