Ateliér duše 2022

Mesiac október nám každoročne pripomína, že prišiel čas poďakovať sa našim seniorom. Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou, Prešovský samosprávny kraj a OZ Korálky pri príležitosti mesiaca úcty k starším (3.10.2022) naším seniorom pripravili kultúrno-spoločenský program, kde mladé študentky, svojimi básňami pohladili dušu nejedného seniora. O úsmev na tvárach sa postarali deti z Detského folklórneho súboru Lipovček pod vedením p. M. Jenča. Zároveň v Ateliéri duše predniesli svoju tvorbu aj regionálni autori, ktorí svojim slovom a spevom spríjemnili komornú atmosféru. Seniorom prajeme pevné zdravie, úsmev na tvári a radosť zo života.