Ateliér duše 2023

Dnes (2.10.2023) sa v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou uskutočnil 12. ročník prehliadky umeleckého prednesu poézie, prózy a vlastnej literárnej tvorby, Ateliér duše.
Otvárame mesiac október a slávnostne ho chceme osláviť literatúrou. Veľmi nás potešili vaše prednesy, vaša tvorba, vaše JA zhmotnené vo veršoch či metaforách.
Ďakujeme všetkým zúčastnením, recitátorom, a predovšetkým milovníkom literatúry. Takisto ďakujeme za hudobný úvod našim hosťom, Folklórnej skupine Ružičky a za literárny vstup Mgr. Marianke Majzlíkovej, ktorá nám predniesla báseň od Milana Rúfusa – Poďakovanie za lásku.
Pevne veríme, že vzácne slová a myšlienky z dnešných prednesov budú nosným pilierom pre trinásty ročník Ateliéru duše, na ktorý Vás už teraz všetkých srdečne pozývame.