Beseda s Petrom Milčákom a Ladislavom Lipcseiom

Študenti Gymnázia C. Daxnera sa 7.11.2022 v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou zúčastnili literárnej besedy s básnikom Petrom Milčákom a Ladislavom Lipcseiom. Literárne stretnutie obohatila hudobná skladba žiačky Anastázie Novotnej zo ZUŠ Hanušovce nad Topľou. Veríme, že diskusia o literatúre a jej vnímaní a prelínaní do poézie priniesla študentom inšpiráciu k čítaniu.