Beseda s Petrom Milčákom

Čo nám čítanie a písanie poézie do života prináša? Práve dnes, 2.3.2022 sme privítali v Hornozemplínskej knižnici spisovateľa, básnika a vydavateľa Petra Milčáka, ktorý študentom tretieho ročníka z Gymnázia C. Daxnera porozprával ako pochopiť báseň, ako ju interpretovať a správne čítať. Poézia slúži ako nástroj, ktorý nám pomáha pochopiť svet okolo nás a tiež naše miesto v ňom. Práve čítaním poézie lepšie spoznávame samých seba. Veríme, že aj stretnutie s týmto básnikom inšpirovalo a motivovalo mládež k čítaniu nielen prózy, ale aj poézie.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

 

Loading