Biblia: kniha kníh a jej príbeh

Srdečne Vás pozývame na cyklus prednášok a výstavu biblických artefaktov z unikátnej zbierky Michala Lapčáka, ktorá bude k dispozícii od 26. do 30.9.2022 v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou.
Cyklus prednášok od 27. do 30.9.2022 bude takisto prebiehať v priestoroch Hornozemplínskej kninžice.