Biblicko – informačná výchova

V Hornozemplínskej knižnici v rámci Bibliograficko – informačnej výchovy práve dnes študenti z Gymnázia C. Daxnera získali vedomosti z oblasti získavania rôznych druhov informácií, čo tvorí knižnično informačný systém, čo je úlohou knižnice, aké služby knižnica poskytuje čitateľom a čo je MDT a spoznali knižničný fond. Veríme, že návšteva Hornozemplínskej knižnice študentov inšpirovala k čítaniu kníh a zároveň je pozvánkou pre ďalších stredoškolákov.

 

Loading