BIV pre študentov SOŠ Drevárska

Aj dnes našu knižnicu navštívili študenti SOŠ Drevárskej, ktorí v rámci Bibliograficko-informatickej výchovy získali vedomosti ako funguje knižnica.