Čaro Vianoc – výtvarná súťaž

ČARO VIANOC
…vyjadrite atmosféru a čaro Vianočného kúzla
Poslanie a ciele výtvarnej súťaže:
Našou snahou je zapojiť deti a mládež do tvorivej činnosti, podporiť ich kreativitu a podnietiť ich záujem o staré rodinné zvyky a tým pádom zachovať pravú atmosféru Vianoc.
Podmienky účasti:
Do súťaže sa môžu zapojiť základné školy a základné umelecké školy v kategóriách:
1. kategória – žiaci I. stupňa
2. kategória – žiaci II. stupňa
Každý účastník sa môže zapojiť do súťaže maximálne 1 jednou výtvarnou prácou, (téma: Vianoce, vianočné sviatky, zvyky a tradície, …technika ľubovoľná,
veľkosť výkresu A3, A4, ktoré zodpovedná osoba/rodič, pedagóg, známy) odošle odfotené v kvalitnom rozlíšení (nerozmazané) na e-mail: multifunkcnecentrumvranov@gmail.com do 06.12. 2023, alebo prinesie osobne do Hornozemplínskej knižnice do Vranova nad Topľou – p. Mgr. Diana Vasiľová.
Každá súťažná práca musí mať nasledovné údaje:
Meno a priezvisko autora, ročník alebo kategóriu, názov výtvarnej práce, názov a adresa školy, kontakt: e-mail, prípadne mobil.
Priebeh a hodnotenie súťaže:
Výtvarné práce majú súťažný charakter a budú rozdelené do 2 kategórií podľa veku a náročnosti výtvarného diela.
Hodnotiteľom prác bude výtvarník a ilustrátor Radko Repický a výtvarníčka a ilustrátorka Šarlota Bottová.
Na ceny z tejto súťaže nie je právny nárok.
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 ( Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzie Rómov ).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzie Rómov.