Celé Slovensko číta deťom na Mikuláša s divadlom KĽUD

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou Vás pozýva na podujatie Celé Slovensko číta deťom na Mikuláša, ktoré sa realizuje v rámci projektu LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 08. decembra 2022 o 11.00 h v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou.

Pozývame Vás na interaktívny workshop čítania literárnych diel – rozprávok na vianočnú tematiku. Divadlo KĽUD z Kladzian si pre Vás pripravilo interaktívnu Vianočnú čítačku na motívy knižky Vjanočne Vichodňarske Rozravočki.

Knižná publikácia Vjanočne Vichodňarske Rozravočki sú prekrásne ilustrované rozprávky plné vtipu, hravosti a vianočnej atmosféry pre deti i vyspelých dospelých napísané vo východoslovenskom dialekte od režiséra, dramatika a autora divadla KĽUD Kladzany Jozefa Jenča. Ak chcete vedieť, ako chutí vianočný perník s „D“ v strede, ako sa cíti vianočný kapor vo vani 24.decembra ráno, ako vyzerajú Vianoce v pekle, prípadne, čo všetko musí prežiť vianočný anjel, keď príde na Zem príliš skoro, tak navštívte 8. decembra Hornozemplínsku knižnicu vo Vranove nad Topľou a budete mať Vianoce hocikedy a hocikde. A poniektorí z nej dokonca naberú múdrosť na celý jeden rok dopredu.

#eeagrants