Návštevy : 833 

Dovoľujeme si Vás osloviť s nasledujúcou požiadavkou.

V rámci projektu Knižnice a informačné vzdelávanie pripravila SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA KNIŽNÍC prieskum informačnej gramotnosti mládeže.

Cieľom prieskumu je mapovať vývoj informačných zručností mládeže, sledovať dopady aktivít knižníc v oblasti informačného vzdelávania
(aj vo vzťahu ku COVID pandémii), získať informácie pre adresnejšie nastavenie aktivít knižníc na podporu informačnej gramotnosti.
Prieskum bude prebiehať do 26. októbra 2021.

Dotazník nájdete  na webovej stránke SAK (www.sakba.sk ), ale aj tu:

https://forms.gle/6jBkfg3EPwEh9Xy38