Chceme vedieť ako …

Dovoľujeme si Vás osloviť s nasledujúcou požiadavkou.

V rámci projektu Knižnice a informačné vzdelávanie pripravila SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA KNIŽNÍC prieskum informačnej gramotnosti mládeže.

Cieľom prieskumu je mapovať vývoj informačných zručností mládeže, sledovať dopady aktivít knižníc v oblasti informačného vzdelávania
(aj vo vzťahu ku COVID pandémii), získať informácie pre adresnejšie nastavenie aktivít knižníc na podporu informačnej gramotnosti.
Prieskum bude prebiehať do 26. októbra 2021.

Dotazník nájdete  na webovej stránke SAK (www.sakba.sk ), ale aj tu:

https://forms.gle/6jBkfg3EPwEh9Xy38

Loading