Čítačka s písačkou

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou, Prešovský samosprávny kraj vyhlasujú súťaž o najkrajšiu literárnu a výtvarnú prácu v súťaži Čítačka s písačkou.

Termín uzávierky literárnych a výtvarných prác je do 15. júna 2020VIAC INFORMÁCIÍ

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.