Knihy sú skvelé: Čo je knižnica, ako vzniká kniha?

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou a Prešovský samosprávny kraj v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0 LDI 01004 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.) zrealizovala podujatie Knihy sú skvelé spojené s Bibliograficko-informačnou výchovou 27. apríla 2022 o 09.00 h v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou.

Čo je knižnica, ako vzniká kniha, čím je špeciálne oddelenie špeciálnych služieb  či ako funguje 3D tlačiareň, sa  dozvedeli deti z MŠ Ondavské Matiašovce. Preverili si znalosti o knižnici a o knihách, dozvedeli sa zaujímavosti o zvukových knihách a navyše si mohli vyskúšať čítanie hmatom – knihy v Braillovom písme. Prezreli si výrobky 3D tlačiarne – Fablabik, vyskúšali si 3D perá a ako darček dostali žetóny a darček pre mamky ku Dňu matiek, vyrobený 3D tlačiarňou.

Hornozemplínsku knižnicu vo Vranove nad Topľou v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0 navštívili deti zo ZŠ Čičava, ktorí knižnicu navštívili prvýkrát v tomto školskom roku 2021/2022. Deti neskrývali nadšenie z priestorov knižnice, z množstva zaujímavých kníh a pútavých informácií podaných hravou formou. Žiaci si so sebou odniesli nielen nové poznatky o knižnici, ale aj o knihe ako takej. No najmä si vyskúšali aké je náročné byť hercom v podobe bábkového divadla dramatizovanej rozprávky Išlo vajce na vandrovku.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

Loading