Čo je to láska?

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou Vás v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0 uskutočnila podujatie s názvom Čo je to láska? v rámci Národného týždňa manželstva 2024 v utorok 13. februára 2024 o 10.00 hod. v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou.
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.
Národný týždeň manželstva (NTM) je týždenná iniciatíva na podporu manželstva, ktorá prebieha v týždni osláv sv. Valentína – obľúbeného sviatku spájaného s láskou a partnerskými vzťahmi. Cieľom NTM je propagovať a podporiť manželstvo ako vzácnu hodnotu pre moderného človeka. NTM vytvára priestor, kde si môžeme pripomenúť, že spokojné manželstvo nie je samozrejmosť, ale vzťah, ktorý by sme mali rozvíjať.
Druhý deň venovaný manželstvu sme v knižnici otvorili otázkou Čo je to láska? S o. Petrom Labaničom, gréckokatolíckym kňazom, sme načrtli rôzne otázky lásky, na ktoré sme hľadali rôznorodé odpovede. V poradí druhý teen workshop pre stredné školy, zameraný na lásku a jej ponímanie z viacerých hľadísk, obohatil oslavy manželstva 2024 so študentmi SOŠ drevárskej vo Vranove nad Topľou. Čo znamená slovo láska? Je to len „slovo“, cit alebo subjektívne vnímanie skutočnosti? O. Peter predstavil pohľady lásky, obety a úcty aj z kňazského hľadiska, ktoré priniesli množstvo odpovedí na zodpovedané otázky študentov.
Multifunkčné centrum 4.0 získalo grant z Nórska v sume 594 519 €. Cieľom projektu je poskytnúť služby a infraštruktúru zraniteľným deťom a mládeži v okrese Vranov nad Topľou.
Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.