„DAJ FOTKE PRÍBEH“

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou sa zapojila do unikátneho projektu Sestry Prešovského kraja, jediného svojho druhu na Slovensku, ktorého zámerom je vyzdvihnúť význam týchto povolaní. Projekt pripravil Prešovský samosprávny kraj v súvislosti s Rokom sestier a pôrodných asistentiek. 

Priebeh súťaže

V súťaži „Daj fotke príbeh“  má žiak k dispozícii 54 fotografií z online výstavy zverejnenej na webovej stránke www.po-kraj.sk/sestrykraja,  ktoré vznikli v lete 2020 vo vybraných zdravotníckych zariadeniach Prešovského kraja (v nemocnici, zariadení sociálnych služieb, detskom domove, hospici, v špecializovaných zariadeniach a národnom ústave, v ambulanciách všeobecného lekára pre dospelých či deti, v špecializovaných ambulanciách). Žiak si pre svoju literárnu tvorbu vyberá jednu fotografiu podľa vlastného výberu, ku ktorej napíše svoj vlastný príbeh. Viac info TU.