Ďakujeme za rok 2022 a tešíme sa na rok 2023

Milí naši priatelia, hostia, lektori, návštevníci knižnice.
Chceme sa Vám veľmi pekne poďakovať za uplynulý čitateľský rok v knižnici.
Ďakujeme vzácnym hosťom, ktorí navštívili knižnicu, predstavili svoje knihy, zážitky, odovzdali vedomosti…
Veríme, že žiaci a pedagógovia strávili návštevou knižnice príjemný a užitočný čas, čo je vždy naším cieľom. Ďakujeme školám a školským zariadeniam za spoluprácu.
Ešte raz ďakujeme a tešíme sa na stretnutia v novom roku, v ktorom opäť pripravíme zaujímavé podujatia.
PF 2023