Deň Zeme 2024

Každoročne, od roku 1970, si 22. apríla pripomíname 🌿Deň Zeme🌿, ktorý vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia.
My sme si 🌍Deň Zeme🌎 pripomenuli dnes so žiakmi zo ZŠ Juh 1054 Vranov nad Topľou, s ktorou sme sa ponorili do tajomstiev stromov.
Žiaci zo ZŠ Lúčna, Vranov si dnes takisto prišli vypožičať knihy, keďže knižnice sú dobrým príkladom toho, ako môže požičiavanie fungovať. Požičiate si knihu, prečítate ju, vrátite a následne si ju môže požičať niekto ďalší. Tento cyklus sa ďalej opakuje a kniha tak dlhodobo spĺňa svoj účel. Vďaka knižniciam je potenciál kníh využitý naplno.