DIKDA – digitálna knižnica SNK

Slovenská národná knižnica v týchto dňoch spustila portál DIKDA – Digitálnu knižnicu SNK (dikda.snk.sk), ktorá ponúka registrovaným čitateľom viac než milión autorsky voľných i obchodne nedostupných diel (OND). A to všetko bezplatne, online a z ktoréhokoľvek miesta Európskeho hospodárskeho priestoru. Z mobilu či laptopu, sa stačí registrovať a okamžite v nej môžete vyhľadávať digitálne kópie kníh, časopisov, článkov, fotografií, rukopisov, ktoré vyšli od vynájdenia kníhtlače až po začiatok 21. storočia.

Doteraz Slovenská národná knižnica zabezpečovala ničím neobmedzený prístup k všetkým zdigitalizovaným dokumentom výhradne vo vlastných priestoroch a mimo nich mohli naši registrovaní používatelia pracovať len s tzv. autorsky voľnými dielami*. „Intenzívne rokovania medzi SNK a organizáciou kolektívnej správy LITA, partnerom projektu, v minulom roku viedli k uzavretiu rozšírenej hromadnej licenčnej zmluvy, ktorá nám prostredníctvom DIKDA umožňuje sprístupňovať digitálne kópie OND širokej verejnosti bezplatne i mimo priestorov našej sídelnej budovy,“ vysvetlila generálna riaditeľka SNK Katarína Krištofová. Samozrejme, pri zabezpečení účinnej ochrany diel aj práv autorov týchto diel. DIKDA teda predstavuje bezbariérovú, široko dostupnú verejnú službu poskytovanú Slovenskou národnou knižnicou bezplatne každému, kto sa do nej zaregistruje.

Ku každému zdigitalizovanému dielu je priradený súbor bibliografických, administratívnych a technických metadát, ktoré zabezpečujú jeho jednoznačnú identifikáciu a v prípade potreby uľahčia jeho opätovné vyhľadanie. DIKDA je výsledkom digitalizácie, s ktorou Slovenská národná knižnica začala v roku 2012 realizovaním najväčšieho projektu digitalizácie písomníctva na Slovensku „Digitálna knižnica a digitálny archív“. V priebehu troch rokov sa jej podarilo zoskenovať a úspešne spracovať viac ako 1,25 milióna svojich vlastných slovacík a stále v tejto činnosti pokračuje. „Systematická digitalizácia knižničných a archívnych fondov a následné sprístupňovanie ich digitálnych kópií je totiž jedným z najefektívnejších spôsobov ochrany fyzických kníh a dokumentov pred nevyhnutnou degradáciou, ku ktorej prirodzene dochádza,“ uzavrela K. Krištofová.

Tešíme sa na vašu návštevu v národnej knižnici bez políc!

Pre viac informácií: https://snk.sk/sk/2-nezaradene/1613-dikda-snk-sk-narodna-kniznica-bez-polic.html

VSTUP do Digitálnej knižnice SNK – DIKDA

 

 

 

 

 

 

 

Loading