Domaša

Milí čitatelia,

dávame Vám do pozornosti knižnú novinku z nášho vranovského regiónu s názvom Domaša od autora Cyrila Melničáka. V knihe nájdete rôzne zaujímavosti o vodnej nádrži, histórii Domaše a vodného diela. Túto novinku, ale aj iné knihy z nášho regiónu, si môžete prísť požičať na oddelenie pre dospelých čitateľov v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou.