Pre dospelých

[spb_tabs tabs_type=“standard“ center_tabs=“no“ width=“1/1″ el_position=“first last“] [spb_tab title=“Dospelí“ icon=““ id=“Dospel“] [spb_text_block animation=“none“ animation_delay=“0″ simplified_controls=“yes“ custom_css_percentage=“no“ padding_vertical=“0″ padding_horizontal=“0″ margin_vertical=“0″ custom_css=“margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;“ border_size=“0″ border_styling_global=“default“ width=“1/1″ el_position=“first last“]

Knižnica pre dospelých

Knižnica pre dospelých je určená návštevníkom starších ako 15 rokov. Pre čitateľov je k dispozícii vyše 50 000 kníh. Súčasťou je informačné centrum a čitáreň, kde si môžete prečítať aktuálnu dennú tlač, prezrieť a vypožičať najnovšie časopisy a audioknihy. Tiež sa tu nachádza pripojenie na internet na počítačoch knižnice s možnosťou tlače, skenovania a kopírovania.

Ako sa stať čitateľom?

 1. Pri registrácii budete potrebovať platný občiansky preukaz (návštevníci zo zahraničia platný cestovný pas).
 2. Vyplníte prihlášku za čitateľa knižnice, kde uvediete svoje osobné údaje, v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 3. Po registrácii a vyplatení členského poplatku vás oboznámime so službami a priestormi knižnice.

[/spb_text_block] [/spb_tab] [spb_tab title=“Služby“ icon=““ id=“Sluby“] [spb_text_block animation=“none“ animation_delay=“0″ simplified_controls=“yes“ custom_css_percentage=“no“ padding_vertical=“0″ padding_horizontal=“0″ margin_vertical=“0″ custom_css=“margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;“ border_size=“0″ border_styling_global=“default“ width=“1/1″ el_position=“first last“]

Knihy

Knihy máme žánrovo rozdelené na:

Oddychová literatúra

 • Beletria (zoradené abecedne podľa autora)
 • Detektívky (zoradené abecedne podľa autora)
 • Slovenské romány pre ženy (zoradené abecedne podľa autora)
 • Poézia(zoradené abecedne podľa autora)

 

Odborná literatúra

 • Náučná literatúra (zoradené podľa MDT)
 • Regionálna literatúra (zoradené podľa MDT)
 • Doplnkové čítanie zo svetovej a slovenskej literatúry(zoradené abecedne podľa autora)

Príručný fond (zoradené podľa MDT)

 

Časopisy

Ponúkame 152 titulov periodík s rôznym zameraním.

 • Najnovšie čísla periodík sú k dispozícii denne v priestore čitárne k štúdiu
  i relaxačnému čítaniu.

 

Tematické zameranie:

 • Od regionálnych periodík, cez periodiká s náboženskou tematikou, o mladej literatúre a umení, časopisy o literárnej a umeleckej komunikácii, literárne časopisy, odborné periodiká pre knihovníkov, periodiká z oblasti biznisu, psychológie, architektúry, stavebníctva, trendov v bývaní a o bytovom dizajne.
 • Časopis kreatívnych nápadov na ručné práce, bytové dekorácie, zlepšenie a skvalitnenie životného štýlu, časopis o rodine a dieťati.

Populárno-náučné časopisy o zdraví a životnom štýle, o vzťahoch a sebavedomí, lifestylový mesačník o živote na vidieku, hobby magazíny, periodiká o záhradnej architektúre a starostlivosti o kvety, o zaujímavostiach vo vede, o planéte Zem, o prírodných krásach a zaujímavostiach Slovenska a iné.

 

Audioknihy

Zvukové knihy – audioknihy sú nahrávkami hovoreného slova, ktoré vychádzajú z tlačených kníh. Sú k dispozícii na CD-Rom vo formáte MP3 a môžete si ich vypožičať. Audioknihy poskytujeme v spolupráci so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči.

 

Medziknižničná výpožičná služba

Medziknižničná výpožičná služba (MVS) je služba, ktorej obsahom je poskytovanie výpožičiek kníh a xerokópií dokumentov z printových zdrojov z iných knižníc v rámci knižničného systému SR. Je možné o ňu požiadať osobne pri návšteve knižnice.

 

Rešerš

 • Rešerš je vyhľadanie a spracovanie požiadavky o žiadanom probléme v publikovanej literatúre.
 • Vypracovanie rešerše poskytujeme na objednávku, podľa platného cenníka knižnice.

Výstupy sa poskytujú v tlačenej alebo elektronickej forme.

 

Ďalšie služby

Bibliobox

 • Služba umožňujúca vrátenie dokumentov do knižnice nonstop. Bibliobox sa nachádza pred budovou Domu kultúry.

 

Referenčné služby a konzultačné služby

 • Referenčné služby, všetkým, ktorí potrebujú poradiť ako a kde nájsť požadovanú informáciu, telefonicky, mailom a prostredníctvom aktívnej služby Online chat a Spýtajte sa knižnice.
 • Konzultačné služby, sú zamerané na poskytovanie informácií o katalógoch, zbierkach a službách knižnice a o spôsobe ich využívania. Poskytujeme konzultácie a pomoc pri výbere literatúry na čítanie na voľný čas, pri výbere povinnej literatúry, alebo literatúry vhodnej k prednesu na recitačné súťaže. Poskytujeme aj odborné konzultácie a rady pri vydávaní publikácií regionálnymi autormi.

MAKERSPACE

 • Makerspace je miestnosť nápadov, možnosť realizácie, miesto, kde sa môžete naučiť používať rôzne elektronické zariadenia na rôzne aktivity, hry a úlohy, môžete si vytvárať, opravovať, navrhovať a vyrábať čokoľvek z ponuky.
 • Momentálne máme v Makerspace dielni 3D tlač a vyšívací stroj. Makerspace je viac ako LEN samotný priestor, je to zmýšľanie, ktoré môže a malo by byť súčasťou každej knižnice.

https://www.cas.sk/clanok/2577875/marek-23-dokazal-nieco-na-co-jeho-rovesnici-hladia-s-otvorenymi-ustami-vranovcan-skonstruoval-vlastnu-3d-tlaciaren/?fbclid=IwAR0yjqOmSMPxYHASvz9rV7trYzaGmJPME5szN-FatrSDmzW6RiERX4CQt3k

 

Reprografické služby a internet

 • Poskytujeme reprografické služby: tlač z internetu, kopírovanie (len z dokumentov knižničného fondu) , scenovanie, hrebeňovú väzbu a prístup k internetu na verejných počítačoch (podľa platného cenníka Hornozemplínskej knižnice).

Externé knižnice

 • Obsahujú knihy a časopisy, ktorým sme dali „druhú šancu“ (t.j. vyradené knihy z našej knižnice a knihy z darov od čitateľov).
 • Staničná knižnica. Je umiestnená na Železničnej stanici vo Vranove nad Topľou a je dopĺňaná pravidelne mesačne.
 • Knižnica na kúpalisku. Spravujeme knižnicu na Letnom kúpalisku vo Vranove nad Topľou, kde počas letnej sezóny aktualizujeme fond o populárno-náučné knihy a časopisy.
 • Knihobúdka v Zámutove – Ranč Zaľubova – Biliková chata, obsahuje oddychovú beletriu pre dospelých a deti.
 • Knižnicu v Kostole sv. Štefana kráľa v Novej Kelči.

[/spb_text_block] [/spb_tab] [spb_tab title=“Pravidelne“ icon=““ id=“Pravidelne“] [spb_text_block animation=“none“ animation_delay=“0″ simplified_controls=“yes“ custom_css_percentage=“no“ padding_vertical=“0″ padding_horizontal=“0″ margin_vertical=“0″ custom_css=“margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;“ border_size=“0″ border_styling_global=“default“ width=“1/1″ el_position=“first last“]

Pravidelne organizujeme  

 • besedy s autormi kníh
 • besedy s ilustrátormi
 • čitateľské súťaže, kvízy
 • literárne festivaly
 • odborné a edukačné prednášky
 • odborné semináre a vzdelávania
 • konferencie
 • kurzy
 • výstavy
 • tematické tvorivé dielne
 • tréningy pamäti
 • prezentácie kníh regionálnych autorov
 • klubové stretnutia

Besedy so spisovateľmi

 • súčasťou kultúrnych podujatí sú literárne stretnutia so spisovateľmi, ilustrátormi a inými osobnosťami kultúrno-spoločenského života, prezentácie diel regionálnych autorov pre všetky vekové generácie. Ktoré organizujeme pre obyvateľov mesta a regiónu ku skvalitňovaniu ich kultúrneho života.

 

Bibliograficko-informatická výchova

 • Bibliograficko-informatická výchova je určená pre študentov prvých ročníkov stredných škôl a gymnázií. Je zameraná na jednoduché vyhľadávanie relevantných informácií prostredníctvom online katalógu slovenských knižníc.

 

Tvorivé dielne a workshopy

 • Tvorivé dielne workshopy sú zamerané najmä na kreativitu – manuálnu, výtvarnú, literárnu, hudobnú, tanečnú a podobne.
 • Cieľom je objavovanie nových techník, prostredníctvom ktorých sa dajú rozvíjať manuálne zručnosti, jemná motorika, estetické cítenie, či vkus. Seniori sú často nielen účastníkmi, ale aj lektormi tvorivých dielní a odovzdávajú svoje „know-how“ mladým.

 

Tréningy pamäti

 • Tréningy pamäti sú určené pre tých, ktorí si chcú posilniť svoje kognitívne schopnosti, nadobudnúť a správne využívať rôzne techniky zapamätávania, získať návod ako si zapamätať mená tváre, čísla, časové údaje a predovšetkým zlepšiť si svoje pamäťové schopnosti a psychickú kondíciu
 • Kurzy tréningov pamäti prebiehajú v našej knižnici vždy v jeseni a na jar
 • Tréning pamäti pre seniorov
 • Tréning pamäti pre strednú generáciu
 • Trénovanie pamäti pre žiakov základných škôl a študentov stredných škôl

             Témy tréningov

 • Prezentácia o mozgu – základné pojmy, ľavá, pravá hemisféra
 • Ako funguje pamäť – druhy pamäte
 • Mnemotechnická pomôcky – ako ich používať pri učení
 • Ako sa najlepšie učiť
 • Praktické ukážky cvičenia – pracovné listy

 

Komiksiáda alebo komiksom k čítaniu

 • Nadregionálna ilustračná súťaž pre deti a mládež s dlhoročnou tradíciou.
 • Ponúkame možnosť formovať u detí a mládeže pozitívny vzťah k umeniu, literatúre a slovenskému jazyku.
 • Súťaž je určená všetkým vo veku od 9 do 18 rokov.
 • Úlohou je vytvoriť krátky, originálny komiksový príbeh. Každá práca musí obsahovať meno, vek, adresu a e-mail. Zasielanie prác do súťaže je možné do 15. septembra 2020 vo formáte max. A3 na adresu knižnice.

 

Ateliér duše

 • Prehliadka umeleckého prednesu poézie, prózy alebo vlastnej literárnej tvorby.
 • Stretnutie milovníkov písaného slova i amatérskych autorov sa každoročne koná pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Podujatie je určené dospelým a seniorom. Literárny žáner a témy sú  podľa vlastného výberu prednášajúcich.

 

FabLab

 • Je to miesto, kde sa môžete zoznámiť  a vyskúšať našu 3D TLAČIAREŇ PRUSA i3 mk2 a získať tak základné informácie o 3D tlači. Prostredníctvom týchto zariadení môžu naši čitatelia vytvárať, opravovať, navrhovať a vyrábať čokoľvek.
 • Školské kolektívy a väčšie skupiny návštevníkov si môžu termín návštevy vopred dohodnúť osobne, telefonicky, mailom na adrese knižnice.

 

Týždeň slovenských knižníc

 • Týždňom slovenských knižníc štartujeme mesiac marec, ktorý je už tradične zameraný na knihu a čítanie. Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou každoročne pripravuje rôzne literárne podujatia, zápisy prvákov do knižnice a iné tvorivé aktivity pre všetky vekové kategórie. Pravidelne pripravuje aj jarnú burzu kníh.

[/spb_text_block] [/spb_tab] [spb_tab title=“Aktuálne“ icon=““ id=“Aktulne“] [spb_text_block animation=“none“ animation_delay=“0″ simplified_controls=“yes“ custom_css_percentage=“no“ padding_vertical=“0″ padding_horizontal=“0″ margin_vertical=“0″ custom_css=“margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;“ border_size=“0″ border_styling_global=“default“ width=“1/1″ el_position=“first last“]

Knižné novinky regionálnych autorov vydané v roku 2022

 

 

[/spb_text_block] [/spb_tab] [spb_tab title=“Kurzy“ icon=““ id=“Kurzy“] [spb_text_block animation=“none“ animation_delay=“0″ simplified_controls=“yes“ custom_css_percentage=“no“ padding_vertical=“0″ padding_horizontal=“0″ margin_vertical=“0″ custom_css=“margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;“ border_size=“0″ border_styling_global=“default“ width=“1/1″ el_position=“first last“]

Základy počítačovej gramotnosti

Základy práce s počítačom a internetom pre začiatočníkov.

Obsah kurzu je zameraný na nácvik písania, úpravu textu, prezeranie webových stránok, úpravu fotografií, komunikáciu pomocou elektronickej pošty a pod.

V priebehu roka realizujeme jarný a jesenný kurz, každý v rozsahu 12 hodín (6 stretnutí).

[/spb_text_block] [/spb_tab] [spb_tab title=“Inšpirácia na čítanie“ icon=““ id=“Inpircianatanie“] [spb_text_block animation=“none“ animation_delay=“0″ simplified_controls=“yes“ custom_css_percentage=“no“ padding_vertical=“0″ padding_horizontal=“0″ margin_vertical=“0″ border_size=“0″ border_styling_global=“default“ width=“1/1″ el_position=“first last“]

Anasoft litera

Literárna cena Anasoft litera v stredu 9. marca 2022 v popoludňajšom vysielaní Rádia DEVÍN vyhlásila 10 nominovaných kníh na prestížne ocenenie vo svojom 17. ročníku. Okrem diel etablovaných spisovateliek a spisovateľov, z ktorých štyria sú laureátmi ceny Anasoft litera, sú medzi nimi aj dva debuty. Rukami odbornej poroty prešlo 132 hodnotených kníh, z ktorých vybrala nasledovné tituly.

 

[/spb_text_block] [/spb_tab] [spb_tab title=“Seniori“ icon=““ id=“Seniori“] [spb_text_block animation=“none“ animation_delay=“0″ simplified_controls=“yes“ custom_css_percentage=“no“ padding_vertical=“0″ padding_horizontal=“0″ margin_vertical=“0″ custom_css=“margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;“ border_size=“0″ border_styling_global=“default“ width=“1/1″ el_position=“first last“]

Ateliér duše

 • Je prehliadka umeleckého prednesu poézie, prózy alebo vlastnej literárnej tvorby seniorov.
 • Stretnutie milovníkov písaného slova i amatérskych autorov sa každoročne koná pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Literárny žáner a témy sú  podľa vlastného výberu prednášajúcich.

 

[/spb_text_block] [/spb_tab] [spb_tab title=“Kluby“ icon=““ id=“Kluby“] [spb_text_block animation=“none“ animation_delay=“0″ simplified_controls=“yes“ custom_css_percentage=“no“ padding_vertical=“0″ padding_horizontal=“0″ margin_vertical=“0″ border_size=“0″ border_styling_global=“default“ width=“1/1″ el_position=“first last“]

Klub aktívnych seniorov

 • Klub aktívnych seniorov (KAS) je cyklické stretnutie seniorov zamerané na podporu čítania.
 • Cieľom klubu je vzájomná spolupráca knižnice a seniorov, kde príjemným a pohodlným spôsobom vtiahneme seniorov do sveta kníh, aktivít a spoločne vytvoríme pohodovú atmosféru v priestoroch knižnice.
 • Začiatok roka 2022 priniesol aj stretnutie s rusínskou speváčkou Ankou Servickou, ktorá našim seniorom krásne nielen zaspievala, ale aj duchovne ich povzbudila. V rámci Národného týždňa manželstva sme našim seniorom darovali srdiečkovú záložku spojenú s citátom na pohladenie duše. Týždeň mozgu, ktorý je pravidelne v marci sme využili na spoločné trénovanie pamäte so seniormi. Uskutočnili sme Mozgové bludisko, kde si svoju pamäť nielen precvičili ale aj  hravou formou otestovali svoje vedomosti z rôznych oblastí geografie, slovenského jazyka.

 

Piatky pre matky

 • Ste rodičom na materskej dovolenke? Hľadáte možnosti podpory vzdelávania vás a vašich detí? Pozývame vás do Klubu rodičov v Hornozemplínskej knižnici, kde spoločne rodičia a deti získavajú priateľstvá, vedomosti a skúsenosti pri výchove detí.
 • V rámci cyklických stretnutí Piatky pre matky realizujeme rôzne kultúrno-spoločenské a edukačné podujatia. Čo získate? Rodiny, ktoré k nám prídu budú vzdelanostne, kultúrne a odborne vedené nielen pracovníkmi knižnice, ale predovšetkým lektormi a odborníkmi. Tešíme sa na Vás.
 • Aj v roku 2022 sme pokračovali v stretnutiach rodičov v rámci cyklov Piatky pre matky. V mesiaci január bola pripravená pre deti a ich rodičov dramatizovaná rozprávka s názvom O troch prasiatkach, kde hravou a pútavou formou si deti nielen vypočuli, ale aj zahrali rozprávku. Február bol už tradične karnevalový. Knižnica ožila rozprávkovými postavičkami, ktoré sa nielen predstavili ale dokonca sa hrali, kreslili a skamarátili sa aj s rybkou Lydkou. Počas karnevalu nechýbali zaujímavé súťaže. V rámci mesiaca marec sme pri významnom 100. výročí knižnice uskutočnili pre rodičov s deťmi Noc s Andersenom, kde interaktívnym spôsobom boli deti vtiahnuté do bábkového sveta rozprávok. Tešíme sa záujmu detí a rodičov, ktorí pravidelne navštevujú našu knižnicu a spoznávajú nových priateľov v rámci klubu rodičov.

 

Dámsky klub milovníkov poézie

Tak ako ľudskú múdrosť a zručnosť nachádzame v remeslách, je obsiahnutá aj v románoch, v rozprávkach a v krásnych príbehoch, ktoré sú odrazom nášho sveta. Pre nás je šťastím, že ju môžeme objavovať aj v básňach, poézii. Keď sa nás poézia dotkne, stáva sa nášmu srdcu neuveriteľne príťažlivou…

V Hornozemplínskej knižnici ponúkame priestor na stretávanie sa práve milovníkom básní a poézie.
V rámci projektu Poézia – dotyk – príťažlivosť, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, sme v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou 2. marca 2022 pripravili slávnostné otvorenie Dámskeho klubu milovníkov a fanúšikov poézie za účasti spisovateľa, básnika a vydavateľa Petra Milčáka. Sme radi, že naša mládež, študentky aj študenti z Gymnázia C. Daxnera prejavili záujem o stretnutie s poetom, ktorý im vysvetlil, ako pochopiť báseň, ako ju interpretovať a správne čítať, lebo čítaním poézie lepšie spoznávame samých seba. Stretnutie s básnikom inšpirovalo a motivovalo mladých, ktorí pokračovali v aprílovom stretnutí svojou bohatou účasťou s básnikom, šéfredaktorom a knižným editorom Jánom Gavurom. Básnik a šéfredaktor časopisu Vertigo ponúkol milovníčkam poézie návod, ako čítať a písať básne. Toto príjemné oddychové stretnutie bolo obohatené umeleckými básňami aj príjemnými skladbami, ktoré vytvorili komornú atmosféru pôstneho obdobia. Veríme, že milovníci poézie zažili dotyk poézie na duši, a prídu aj na ďalšie stretnutie klubu, ktoré bude s poetkou, pedagogičkou a prekladateľkou Silviou Kaščákovou, spolu s hudobným doprovodom Dušana Havrilu, ktoré bude 17. júna 2022 o 14.30 hod. v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou. Tešíme sa na všetkých.

 

[/spb_text_block] [/spb_tab] [/spb_tabs] [spb_gallery gallery_id=“172″ display_type=“slider“ columns=“5″ fullwidth=“no“ gutters=“yes“ image_size=“full“ slider_transition=“slide“ show_thumbs=“yes“ autoplay=“yes“ show_captions=“yes“ enable_lightbox=“yes“ width=“1/1″ el_position=“first last“]

Loading