Erasmusdays 2022

Erasmusdays 2022
14. októbra 2022 kniznica
Erasmusdays je iniciatívou, ktorá sa snaží o propagovanie možností programu Erasmus+ v celej Európe, dokonca aj mimo nej. Slovensko sa zapojilo do ErasmusDays druhýkrát a našim spoločným cieľom bolo čo najviac zviditeľniť ako program Erasmus+, úspešne pomáha v rámci Európy!
Prijali sme výzvu 🌿Zelený Erasmus+🌿 a trošku sme si upratali okolie knižnice. Veríme, že tak inšpirujeme aj iné inštitúcie v susedstve 😎😉 Súčasťou bola aj prezentácia, čo je to Erasmus+ a kam všade môžeme prostredníctvom neho cestovať. Na záver nechýbala sladká odmena. 🥧

rbt

 

 

 

 

 

Instagram