Fitnes pre mozog pre ZŠ Zámutov

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou uskutočnila podujatie Fitnes pre mozog, ktoré organizuje v rámci projektu LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie likvidácie a inklúzie Rómov).
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 ( Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzie Rómov ).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzie Rómov.
Podujatie sa uskutočnilo v stredu 10. mája 2023 o 10.00 h v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou.
Povolanie na písmeno F?
Koláč na písmeno K?
Zviera na písmeno B?
Vieš, nevieš, rozmýšľaš?
Pamäť je ako sval, ktorý je potrebné pravidelne trénovať, aby sa rozvíjal a rástol. U detí platí, že čím skôr začneme, tým lepšie. Maximálne úsilie by sme však mali vynaložiť hlavne u detí v predškolskom a školskom veku. Ideálne je robiť to tak, aby dieťa ani len netušilo, že ide o cvičenie či tréning a teda hrou. Dnes si to v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou vyskúšali žiaci zo Základnej školy zo Zámutova spolu s trénerkou pamäti II. stupňa Mgr. Mariannou Majzlíkovou.