Granty EHP a Nórska na Slovensku – projekt Multifunkčné centrum 4.0 Hornozemplínskej knižnice

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Realizácia projektu tak prispeje k naplneniu hlavného sloganu: „Spoločným úsilím k zelenejkonkurencieschopnej a inkluzívnej Európe“./ „Working together for a greencompetitive and inclusive Europe“.

Video o Multifunkčnom centre 4.0 prostredníctvom Grantov EHP a Nórska na Slovensku slúži na propagovanie aktivít centra, dáva do povedomia projekt, ktorý je skvelou príležitosťou aj v budúcnosti a umožňuje odstraňovať chudobu a inklúziu Rómov.

Oceňujeme tím skúsených pracovníkov Granty EHP a Nórska na Slovensku za výnimočný cyklus videí – propagáciu všetkých schválených projektov podporených z Nórskeho finančného mechanizmu, ktorý je dostupný na ich sociálnych sieťach.

Projekt✅
➡️ reflektuje nedostatok príležitostí pre deti a mladých ľudí;
➡️ pomôže deťom či mladým získať vedomosti v oblasti zdravia;
➡️ zlepší vyhliadky na zamestnanie;
➡️ umožní umelecké, kultúrne či antidiskriminačné vzdelávanie;
➡️ v neposlednom rade podporí osobný rozvoj detí a mladých ľudí a prispeje k inklúzii Rómov.
V projekte sa uplatňuje integrovaný prístup zameraný na 4️⃣ opatrenia:
?zdravie ?zamestnanosť, ?antidiskriminácia a ?vzdelávanie.
„Multifunkčné centrum 4.0“ je súčasťou programu Miestny rozvoj a inklúzia, ktorý na Slovensku spravuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR????
Video si môžete pozrieť aj na našej webovej stránke. Prajeme Vám príjemné sledovanie⤵️
Propagačné video projektu Multifunkčné centrum 4.0 je dostupné aj na sociálnych sieťach: Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku https://fb.watch/cEClM2gUlb/ a YouTube Granty EHP a Nórska na Slovensku v slovenčine https://www.youtube.com/watch?v=MId371z8MtM a angličtine https://www.youtube.com/watch?v=GEqiASPNwH8.

Loading