Historický workshop s Mariánom Gešperom

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou privítala na historickom workshope Horný Zemplín, Vranov a okolie v pondelok 3.júna 2024 predsedu Matice slovenskej Mariána Gešpera, ktorý študentom Strednej odbornej školy A. Dubčeka, SED Vranov nad Topľou – denný stacionár, členom Jednoty dôchodcov na Slovensku, členom SZZP Vranov nad Topľou a učiteľom dejepisu a náuky o spoločnosti predstavil históriu nášho regiónu ako ju nepoznáme. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.