Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou je od 19.4.2021 naďalej otvorená pre verejnosť

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou je od 19.4.2021 naďalej otvorená pre verejnosť
19. apríla 2021 kniznica

Návštevy : 792 

Možnosť vrátenia kníh do BIBLIOBOXU, ktorý je dostupný 24 hodín;

  • Objednanie si požadovaných kníh a dokumentov cez Online katalóg                                                                       e-mailomkniznica@kniznicavranov.skdospele.odd@kniznicavranov.sktelefónom: 057/4464468 alebo na mobile: odd. pre dospelých: 0917 509 616, odd. špeciálnych služieb: 0907 502 476 vám výrazne pomôže.
  • Priamo v knižnici;
  • Je možné vypožičiavať si aj časopisy a spoločenské hry;

Je nevyhnutné dodržiavať hygienické opatrenia:
1. Vstup a pobyt vo vnútorných priestoroch knižnice umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami, respirátorom bez výdychového ventilu;

  1. Pri vstupe do knižnice aplikovať dezinfekciu na ruky alebo použiť jednorazové rukavice, a zmerať si telesnú teplotu bezdotykovým meračom;
  2. Dodržiavať odstup v radoch minimálne 2 m; uvedené neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti;
  3. Počet návštevníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m² z plochy prevádzky (teda priestoru určenému pre čitateľov, nie celej knižnice); to neplatí pre deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby; pokiaľ plocha prevádzky určená pre návštevníkov nedosahuje 15 m²;
  4. Zákaz konzumovať pokrmy a nápoje v interiérových alebo exteriérových častiach knižnice;

Samozrejme :

  • ak sa  osoba preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako 180 dní, alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou  je oprávnená požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov knižnice, predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú z uvedených skutočností; do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.

V záujme ochrany vlastného zdravia, ako aj zdravia našich zamestnancov, prosím, venujte zvýšenú pozornosť nasledujúcim pokynom.

Buďme k sebe ohľaduplní a trpezliví a spoločne to zvládneme!

Tešíme sa na vašu návštevu!

 

Instagram