Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou je od 19.4.2021 naďalej otvorená pre verejnosť

Možnosť vrátenia kníh do BIBLIOBOXU, ktorý je dostupný 24 hodín;

  • Objednanie si požadovaných kníh a dokumentov cez Online katalóg                                                                       e-mailomkniznica@kniznicavranov.skdospele.odd@kniznicavranov.sktelefónom: 057/4464468 alebo na mobile: odd. pre dospelých: 0917 509 616, odd. špeciálnych služieb: 0907 502 476 vám výrazne pomôže.
  • Priamo v knižnici;
  • Je možné vypožičiavať si aj časopisy a spoločenské hry;

Je nevyhnutné dodržiavať hygienické opatrenia:
1. Vstup a pobyt vo vnútorných priestoroch knižnice umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami, respirátorom bez výdychového ventilu;

  1. Pri vstupe do knižnice aplikovať dezinfekciu na ruky alebo použiť jednorazové rukavice, a zmerať si telesnú teplotu bezdotykovým meračom;
  2. Dodržiavať odstup v radoch minimálne 2 m; uvedené neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti;
  3. Počet návštevníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m² z plochy prevádzky (teda priestoru určenému pre čitateľov, nie celej knižnice); to neplatí pre deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby; pokiaľ plocha prevádzky určená pre návštevníkov nedosahuje 15 m²;
  4. Zákaz konzumovať pokrmy a nápoje v interiérových alebo exteriérových častiach knižnice;

Samozrejme :

  • ak sa  osoba preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako 180 dní, alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou  je oprávnená požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov knižnice, predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú z uvedených skutočností; do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.

V záujme ochrany vlastného zdravia, ako aj zdravia našich zamestnancov, prosím, venujte zvýšenú pozornosť nasledujúcim pokynom.

Buďme k sebe ohľaduplní a trpezliví a spoločne to zvládneme!

Tešíme sa na vašu návštevu!

 

Loading