Internet a e-mail pre začiatočníkov

V čase od 10. októbra 2022 sa uskutočnia na Oddelení špeciálnych služieb dva cykly počítačových kurzov.

Prvý od 10. októbra 2022 pod názvom Internet a e-mail pre začiatočníkov v čase od 9,00 do 12,00 h.

Druhý od 18. októbra 2022   pod názvom Základy práce s digitálnym zariadením v čase od 9,00 do 12,00 h.

Cieľovou skupinou sú seniori od 65 rokov i tí, ktorým bol priznaný starobný alebo invalidný dôchodok.