Janko Matúška

Janko Matúška je básnik, spisovateľ a autor textu slovenskej hymny.
Patril k popredným príslušníkom generácie štúrovcov. Prejavil sa ako nadaný básnik, najbližšie mal k poézii Janka Kráľa, s ktorým ho spájalo aj celoživotné priateľstvo. Jeho literárne dielo mu počas života nikdy nevyšlo v ucelenej podobe. Stalo sa tak až pri príležitosti storočnice jeho narodenia v roku 1921. Súborné dielo s názvom Janka Matúšku Sobrané spisy básnické vydala Matica slovenská.
10. januára si pripomíname od narodenia Janka Matúšku 200 rokov.
V materiálnych ťažkostiach a na následky ťažkej choroby zomrel vo svojom rodisku, v milovanej Orave. Na jeho hrobe v Dolnom Kubíne stojí: „Svoji svojmu!“

Pripravili sme pre Vás kvíz Janko Matúška.