Jarný štvrtok v knižnici

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou uskutočnila podujatie Štvrtky v knižnici, ktoré organizuje v rámci projektu LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie likvidácie a inklúzie Rómov).
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 ( Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzie Rómov ).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzie Rómov.Vo štvrtok 18. apríla 2024 od 10.00 h sme v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou privítali výtvarníčku Kristínu Baranovú. Spolu s deťmi z Materskej školy Cabov sme vytvorili nádherné jarné výrobky, ktoré ozdobili kvetinami a zajačikmi.

Multifunkčné centrum 4.0 získalo grant z Nórska v sume 594 519 €. Cieľom projektu je poskytnúť služby a infraštruktúru zraniteľným deťom a mládeži v okrese Vranov nad Topľou.
Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku .