Jarný tábor v knižnici – 1. deň

1. deň jarného tábora v knižnici je za nami. Po zoznámení sa s novými kamarátmi, knihovníčkami, knihovníkom a pomocníkmi sme si vyrobili poštové schránky, kde sme si počas celého dňa nechávali pekné odkazy.
Dopoludnie nám spríjemnila Mgr. Eva Lešková, ktorá nás oboznámila s nástrahami, ktoré na nás číhajú na internete.
Po chutnom obede sme si dali prestávku, zjedli a vypili chutný olovrant a nakoniec aj poriadne zacvičili na ihrisku.

 

 

 

 

 

 

Loading