Jazykové kurzy anglického jazyka v Multifunkčnom centre 4.0

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou a Prešovský samosprávny kraj v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0.  uskutočnili v mesiacoch marec a apríl Jazykové kurzy anglického jazyka.

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Realizácia projektu tak prispeje k naplneniu hlavného sloganu: „Spoločným úsilím k zelenejkonkurencieschopnej inkluzívnej Európe“./ „Working together for a greencompetitive and inclusive Europe“.

Pravidelný šesťtýždňový kurz prebiehal v priestoroch Komunitného centra v Hencovciach každú stredu od 2. marca 202214:00 h.

Lektorom jazykového kurzu anglického jazyka bol Mgr. Peter Šnajder.

Pomocou jazykového kurzu sa študenti a žiaci Komunitného centra v Hencovciach naučili základy anglického jazyka, prípadne zlepšili svoje jazykové znalosti a schopnosti, zlepšila sa aj ich komunikácia v angličtine, a taktiež aj písomná komunikácia.

Pevne veríme, že jarné kurzy anglického jazyka prispeli k lepšej vzdelanosti mladých študentov a pomôžu im nájsť svoje uplatnenie a lepšie miesto v živote.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

Viac o jazykových kurzoch na webovej stránke Multifunkčného centra 4.0 https://multifunkcnecentrumvranov.sk/.

#eeagrants

Loading